Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA.3.1.24.1.36

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 70-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.

För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2016

210

1

Brunnsviken

2017

230

2

Brunnsviken

2018

1000

3

Brunnsviken

2019

480

4

Djurgårdsbrunnsviken

2010

740

5

Djurgårdsbrunnsviken

2011

34

6

Djurgårdsbrunnsviken

2012

3,5

7

Djurgårdsbrunnsviken

2016

160

8

Djurgårdsbrunnsviken

2017

87

9

Djurgårdsbrunnsviken

2018

240

10

Djurgårdsbrunnsviken

2019

130

11

Drevviken

2016

100

12

Drevviken

2017

58

13

Drevviken

2018

190

14

Drevviken

2019

37

15

Flaten

2018

120

16

Flaten

2019

55

17

Görväln

2016

13

18

Judarn

2016

8,3

19

Judarn

2017

37

20

Judarn

2018

45

21

Judarn

2019

15

22

Lilla Värtan

2016

89

23

Lilla Värtan

2017

88

24

Lilla Värtan

2018

480

25

Lilla Värtan

2019

210

26

Långsjön

2016

25

27

Långsjön

2017

75

28

Långsjön

2018

220

29

Långsjön

2019

96

30

Magelungen

2016

35

31

Magelungen

2017

27

32

Magelungen

2018

140

33

Magelungen

2019

30

34

Riddarfjärden

2016

90

35

Riddarfjärden

2017

44

36

Riddarfjärden

2018

170

37

Riddarfjärden

2019

86

38

Råcksta Träsk

2016

39

39

Råcksta Träsk

2017

23

40

Råcksta Träsk

2018

73

41

Råcksta Träsk

2019

18

42

Trekanten

2017

98

43

Trekanten

2018

260

44

Trekanten

2019

78

45

Ulvsundasjön

2016

110

46

Ulvsundasjön

2017

270

47

Ulvsundasjön

2018

720

48

Ulvsundasjön

2019

260

49

Årstaviken

2010

290

50

Årstaviken

2011

33

51

Årstaviken

2016

170

52

Årstaviken

2017

220

53

Årstaviken

2018

660

54

Årstaviken

2019

330

55

Fiskarfjärden (n)

2016

56

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-09-28