Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sicklasjön

Foto på Sicklasjön
Foto: Johan Pontén
Vattenområde TEMA.3.1.15

Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Sicklasjön (eller Långsjön) är en del av Järlasjön, som den är förbunden med via ett smalt sund i öster. Större delen av sjön ligger inom Nacka kommun, den sydvästra delen tillhör Stockholm. Norra sidan upptas av bebyggelse och vägar. Södra sidan är till största delen oexploaterad och vetter mot Hammarbybacken och Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning med aluminium i Sicklasjön

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

Nacka kommun

Fysiska åtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön

Pågående

Fysiska åtgärder

Nacka kommun

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Ansluta Sickla gård till kommunalt VA-nät

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

5

Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

6

Genomförd
Naturreservatbildning för Nackareservatet

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2006

Stadsbyggnadskontoret

Miljöövervakning och utredning

7

Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

8

Förslag till åtgärd
Minskat läckage från Hammarbybacken

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

9

Pågående
Framtagande av LÅP för Sicklasjön och Järlasjön

Pågående

Miljöövervakning och utredning

2021

Miljöförvaltningen, Nacka kommun

Tema