Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Sicklasjön och Järlasjön

Insjö med bostadshus i bakgrunden
Sicklasjön. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.14.4

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Sicklasjön och Järlasjön tagits fram. Det politiska beslutet för programmet fattades i juni 2021.

Sicklasjön och Järlasjön klassas av vattenmyndigheten som två separata vattenförekomster men eftersom det sker ett stort vattenutbyte mellan sjöarna har Nacka kommun och Stockholms stad samarbetat kring ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för de båda sjöarna. Nacka kommun har haft huvudansvar för framtagandet av åtgärdsprogrammet och har valt att presentera det i form av en konsultrapport.

Fokus i det lokala åtgärdsprogrammet ligger främst på förslag till åtgärder som behöver genomföras inom Nacka kommun. För Stockholms stad föreslås tre utredningsåtgärder. Staden har dock ett intresse av att föreslagna åtgärder genomförs i Nacka så att statusen i Sicklasjön förbättras, och i förlängningen även i Hammarby Sjö som är en del av vattenförekomsten Strömmen.