Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Sicklasjön

Tema TEMA.3.1.14.2

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning med aluminium i Sicklasjön

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

Nacka kommun

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Damm Sickla Allé

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Nacka vatten och avfall AB

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Torrdamm Sickla strand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Nacka vatten och avfall AB

Fysiska åtgärder

3

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön

Pågående

Fysiska åtgärder

Nacka kommun

Drift och underhåll

5

Genomförs kontinuerligt
Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Nacka kommun, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Drift och underhåll

6

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Nacka kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Förbättra förutsättningarna för rovfisk

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Nacka kommun, Sportfiskarna

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvatten från Björkhagen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

9

Förslag till åtgärd
Lakvatten från Hammarbybacken

Förslag till åtgärd

Utredning

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen

Utredning

10

Förslag till åtgärd
Snötillverkning Hammarbybacken

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

11

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

12

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

13

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

14

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

15

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

16

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

17

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

18

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

20

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret