Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Sicklasjön

Tema TEMA.3.1.14.2

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning med aluminium i Sicklasjön

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

Nacka kommun

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Damm Sickla Allé

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Nacka vatten och avfall AB

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Torrdamm Sickla strand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Nacka vatten och avfall AB

Fysiska åtgärder

3

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön

Pågående

Fysiska åtgärder

Nacka kommun

Drift och underhåll

5

Genomförs kontinuerligt
Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Nacka kommun, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Drift och underhåll

6

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Nacka kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Övriga åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Förbättra förutsättningarna för rovfisk

Förslag till åtgärd

Övriga åtgärder

Idrottsförvaltningen, Nacka kommun, Sportfiskarna

Utredning

8

Förslag till åtgärd
Dagvatten från Björkhagen

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

9

Förslag till åtgärd
Lakvatten från Hammarbybacken

Förslag till åtgärd

Utredning

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen

Utredning

10

Förslag till åtgärd
Snötillverkning Hammarbybacken

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen