Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(a)pyren i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.29.1.19

Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(a)pyren i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,00584

2021

1

Drevviken

 0,00111

2021

2

Magelungen

 0,00095

2020

3

Brunnsviken

 0,00090

2021

4

Årstaviken

 0,00086

2021

5

Saltsjön

 0,00085

2021

6

Sicklasjön

 0,00078

2020

7

Riddarfjärden

 0,00074

2020

8

Långsjön

 0,00071

2021

9

Ulvsundasjön

 0,00069

2021

10

Lilla Värtan

 0,00069

2020

11

Råcksta Träsk

 0,00066

2021

12

Trekanten

 0,00062

2021

13

Judarn

 0,00061

2021

14

Flaten

 0,00052

2020

15

Kyrksjön

 0,00048

2021

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,00020 µg/l

1

 God

<0,00020 µg/l