Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.29.1.22

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,016800

2021

1

Drevviken

 0,007440

2021

2

Magelungen

 0,004660

2020

3

Saltsjön

 0,003990

2021

4

Riddarfjärden

 0,003980

2020

5

Sicklasjön

 0,003690

2020

6

Brunnsviken

 0,003270

2021

7

Långsjön

 0,003050

2021

8

Flaten

 0,002700

2020

9

Årstaviken

 0,002690

2021

10

Lilla Värtan

 0,002330

2020

11

Trekanten

 0,002240

2021

12

Råcksta Träsk

 0,001920

2021

13

Kyrksjön

 0,001780

2021

14

Ulvsundasjön

 0,001730

2021

15

Judarn

 0,001590

2021

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,000800 µg/l

1

 God

<0,000800 µg/l