Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.22

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,005890

1

Brunnsviken

2021

0,003270

2

Brunnsviken

2022

0,001500

3

Bällstaån

2020

0,035800

4

Bällstaån

2021

0,016800

5

Bällstaån

2022

0,051700

6

Drevviken

2020

0,025500

7

Drevviken

2021

0,007440

8

Drevviken

2022

0,001570

9

Fiskarfjärden

2022

0,000820

10

Flaten

2020

0,002700

11

Flaten

2022

0,001100

12

Görväln

2022

0,001120

13

Judarn

2021

0,001590

14

Judarn

2022

0,010200

15

Kyrksjön

2021

0,001780

16

Kyrksjön

2022

0,012700

17

Lilla Värtan

2020

0,002330

18

Lilla Värtan

2022

0,000420

19

Långsjön

2021

0,003050

20

Långsjön

2022

0,000176

21

Magelungen

2020

0,004660

22

Magelungen

2022

0,001660

23

Riddarfjärden

2020

0,003980

24

Riddarfjärden

2022

0,001300

25

Råcksta Träsk

2020

0,021500

26

Råcksta Träsk

2021

0,001920

27

Råcksta Träsk

2022

0,004580

28

Saltsjön

2020

0,002000

29

Saltsjön

2021

0,003990

30

Saltsjön

2022

0,001670

31

Sicklasjön

2020

0,003690

32

Sicklasjön

2022

0,001160

33

Trekanten

2020

0,002060

34

Trekanten

2021

0,002240

35

Trekanten

2022

0,001560

36

Ulvsundasjön

2020

0,002480

37

Ulvsundasjön

2021

0,001730

38

Ulvsundasjön

2022

0,001520

39

Årstaviken

2020

0,004850

40

Årstaviken

2021

0,002690

41

Årstaviken

2022

0,001300

42

Ältasjön

2020

0,065000

43

Ältasjön

2021

0,002800

44

Ältasjön

2022

0,003300

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.