Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.21

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0055

1

Brunnsviken

2021

0,0045

2

Brunnsviken

2022

0,0028

3

Bällstaån

2020

0,0260

4

Bällstaån

2021

0,0151

5

Bällstaån

2022

0,0190

6

Drevviken

2020

0,0075

7

Drevviken

2021

0,0058

8

Drevviken

2022

0,0180

9

Fiskarfjärden

2022

0,0010

10

Flaten

2020

0,0023

11

Flaten

2022

0,0013

12

Görväln

2022

0,0009

13

Judarn

2021

0,0030

14

Judarn

2022

0,0020

15

Kyrksjön

2021

0,0024

16

Kyrksjön

2022

0,0014

17

Lilla Värtan

2020

0,0036

18

Lilla Värtan

2022

0,0018

19

Långsjön

2021

0,0042

20

Långsjön

2022

0,0025

21

Magelungen

2020

0,0039

22

Magelungen

2022

0,0021

23

Riddarfjärden

2020

0,0031

24

Riddarfjärden

2022

0,0028

25

Råcksta Träsk

2020

0,0117

26

Råcksta Träsk

2021

0,0047

27

Råcksta Träsk

2022

0,0046

28

Saltsjön

2020

0,0024

29

Saltsjön

2021

0,0031

30

Saltsjön

2022

0,0026

31

Sicklasjön

2020

0,0042

32

Sicklasjön

2022

0,0023

33

Trekanten

2020

0,0030

34

Trekanten

2021

0,0039

35

Trekanten

2022

0,0018

36

Ulvsundasjön

2020

0,0029

37

Ulvsundasjön

2021

0,0030

38

Ulvsundasjön

2022

0,0017

39

Årstaviken

2020

0,0033

40

Årstaviken

2021

0,0032

41

Årstaviken

2022

0,0017

42

Ältasjön

2020

0,0025

43

Ältasjön

2021

0,0029

44

Ältasjön

2022

0,0032

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.