Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Insjö med bostadshus i bakgrunden
Sicklasjön. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.14.1.4

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (pH) Datum

0

Drevviken

 8,2

2023

1

Flaten

 8,2

2023

2

Görväln

 8,0

2023

3

Judarn

 8,0

2023

4

Kyrksjön

 8,1

2023

5

Laduviken

 8,1

2023

6

Lillsjön

 8,6

2023

7

Långsjön

 8,7

2023

8

Magelungen

 8,1

2023

9

Råcksta Träsk

 7,4

2023

10

Rödstensfjärden

 7,9

2023

11

Sicklasjön

 7,8

2023

12

Trekanten

 8,2

2023

13

Ältasjön

 8,5

2023

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.