Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.1.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaviken

1975

90

1

Bällstaviken

1976

85

2

Bällstaviken

1977

61

3

Bällstaviken

1978

64

4

Bällstaviken

1979

60

5

Bällstaviken

1980

77

6

Bällstaviken

1981

77

7

Bällstaviken

1982

120

8

Bällstaviken

1983

110

9

Bällstaviken

1984

110

10

Bällstaviken

1985

74

11

Bällstaviken

1986

80

12

Bällstaviken

1987

95

13

Bällstaviken

1988

91

14

Bällstaviken

1989

73

15

Bällstaviken

1990

53

16

Bällstaviken

1991

50

17

Bällstaviken

1992

57

18

Bällstaviken

1993

57

19

Bällstaviken

1994

60

20

Bällstaviken

1995

60

21

Bällstaviken

1996

62

22

Bällstaviken

1997

53

23

Bällstaviken

1998

57

24

Bällstaviken

1999

56

25

Bällstaviken

2000

56

26

Bällstaviken

2001

44

27

Bällstaviken

2002

47

28

Bällstaviken

2003

55

29

Bällstaviken

2004

52

30

Bällstaviken

2005

45

31

Bällstaviken

2006

49

32

Bällstaviken

2007

59

33

Bällstaviken

2008

61

34

Bällstaviken

2009

48

35

Bällstaviken

2010

42

36

Bällstaviken

2011

34

37

Bällstaviken

2012

32

38

Bällstaviken

2013

32

39

Bällstaviken

2014

41

40

Bällstaviken

2015

40

41

Bällstaviken

2016

39

42

Bällstaviken

2017

36

43

Bällstaviken

2018

39

44

Bällstaviken

2019

34

45

Bällstaviken

2020

32

46

Bällstaviken

2021

41

47

Bällstaviken

2022

47

48

Bällstaviken

2023

42

49

Drevviken

1972

340

50

Drevviken

1973

220

51

Drevviken

1974

170

52

Drevviken

1975

140

53

Drevviken

1976

160

54

Drevviken

1977

89

55

Drevviken

1978

190

56

Drevviken

1979

150

57

Drevviken

1980

170

58

Drevviken

1981

160

59

Drevviken

1982

180

60

Drevviken

1983

160

61

Drevviken

1984

140

62

Drevviken

1985

97

63

Drevviken

1986

91

64

Drevviken

1987

94

65

Drevviken

1988

86

66

Drevviken

1989

110

67

Drevviken

1990

130

68

Drevviken

1991

130

69

Drevviken

1992

100

70

Drevviken

1993

86

71

Drevviken

1994

87

72

Drevviken

1995

81

73

Drevviken

1996

82

74

Drevviken

1997

91

75

Drevviken

1998

98

76

Drevviken

1999

95

77

Drevviken

2000

82

78

Drevviken

2001

73

79

Drevviken

2002

60

80

Drevviken

2003

63

81

Drevviken

2004

52

82

Drevviken

2005

46

83

Drevviken

2006

37

84

Drevviken

2007

41

85

Drevviken

2008

45

86

Drevviken

2009

43

87

Drevviken

2010

46

88

Drevviken

2011

45

89

Drevviken

2012

41

90

Drevviken

2013

38

91

Drevviken

2014

36

92

Drevviken

2015

43

93

Drevviken

2016

44

94

Drevviken

2017

46

95

Drevviken

2018

51

96

Drevviken

2019

49

97

Drevviken

2020

44

98

Drevviken

2021

35

99

Drevviken

2022

40

100

Drevviken

2023

31

101

Fiskarfjärden

1972

47

102

Fiskarfjärden

1973

28

103

Fiskarfjärden

1974

27

104

Fiskarfjärden

1975

25

105

Fiskarfjärden

1976

24

106

Fiskarfjärden

1977

22

107

Fiskarfjärden

1978

21

108

Fiskarfjärden

1979

27

109

Fiskarfjärden

1980

30

110

Fiskarfjärden

1981

35

111

Fiskarfjärden

1982

30

112

Fiskarfjärden

1983

30

113

Fiskarfjärden

1984

39

114

Fiskarfjärden

1985

41

115

Fiskarfjärden

1986

47

116

Fiskarfjärden

1987

29

117

Fiskarfjärden

1988

26

118

Fiskarfjärden

1989

23

119

Fiskarfjärden

1990

20

120

Fiskarfjärden

1991

19

121

Fiskarfjärden

1992

19

122

Fiskarfjärden

1993

17

123

Fiskarfjärden

1994

17

124

Fiskarfjärden

1995

19

125

Fiskarfjärden

1996

22

126

Fiskarfjärden

1997

21

127

Fiskarfjärden

1998

19

128

Fiskarfjärden

1999

19

129

Fiskarfjärden

2000

19

130

Fiskarfjärden

2001

30

131

Fiskarfjärden

2002

31

132

Fiskarfjärden

2003

31

133

Fiskarfjärden

2004

21

134

Fiskarfjärden

2005

22

135

Fiskarfjärden

2006

21

136

Fiskarfjärden

2007

20

137

Fiskarfjärden

2008

18

138

Fiskarfjärden

2009

21

139

Fiskarfjärden

2010

22

140

Fiskarfjärden

2011

19

141

Fiskarfjärden

2012

17

142

Fiskarfjärden

2013

15

143

Fiskarfjärden

2014

17

144

Fiskarfjärden

2015

16

145

Fiskarfjärden

2016

16

146

Fiskarfjärden

2017

16

147

Fiskarfjärden

2018

17

148

Fiskarfjärden

2019

19

149

Fiskarfjärden

2020

21

150

Fiskarfjärden

2021

21

151

Fiskarfjärden

2022

18

152

Fiskarfjärden

2023

15

153

Flaten

1975

15

154

Flaten

1976

20

155

Flaten

1977

21

156

Flaten

1978

22

157

Flaten

1979

16

158

Flaten

1980

16

159

Flaten

1981

14

160

Flaten

1982

15

161

Flaten

1983

15

162

Flaten

1984

13

163

Flaten

1985

11

164

Flaten

1986

8,0

165

Flaten

1987

13

166

Flaten

1988

14

167

Flaten

1989

18

168

Flaten

1990

20

169

Flaten

1991

21

170

Flaten

1992

21

171

Flaten

1993

18

172

Flaten

1994

17

173

Flaten

1995

18

174

Flaten

1996

17

175

Flaten

1997

17

176

Flaten

1998

16

177

Flaten

1999

14

178

Flaten

2000

14

179

Flaten

2001

12

180

Flaten

2002

12

181

Flaten

2003

10

182

Flaten

2004

9,0

183

Flaten

2005

8,0

184

Flaten

2006

7,0

185

Flaten

2007

7,7

186

Flaten

2008

7,0

187

Flaten

2009

7,0

188

Flaten

2010

7,0

189

Flaten

2011

7,0

190

Flaten

2012

9,0

191

Flaten

2013

10

192

Flaten

2014

10

193

Flaten

2015

9,0

194

Flaten

2016

8,0

195

Flaten

2017

9,5

196

Flaten

2018

9,7

197

Flaten

2019

8,9

198

Flaten

2020

9,6

199

Flaten

2021

10

200

Flaten

2022

11

201

Flaten

2023

12

202

Görväln

1981

21

203

Görväln

1982

22

204

Görväln

1983

24

205

Görväln

1984

26

206

Görväln

1985

24

207

Görväln

1986

22

208

Görväln

1987

27

209

Görväln

1988

28

210

Görväln

1989

26

211

Görväln

1990

22

212

Görväln

1991

20

213

Görväln

1992

19

214

Görväln

1993

15

215

Görväln

1994

12

216

Görväln

1995

15

217

Görväln

1996

18

218

Görväln

1997

19

219

Görväln

1998

17

220

Görväln

1999

16

221

Görväln

2000

17

222

Görväln

2001

19

223

Görväln

2002

19

224

Görväln

2003

18

225

Görväln

2004

13

226

Görväln

2005

23

227

Görväln

2006

24

228

Görväln

2007

15

229

Görväln

2008

16

230

Görväln

2009

15

231

Görväln

2010

17

232

Görväln

2011

14

233

Görväln

2012

15

234

Görväln

2013

16

235

Görväln

2014

16

236

Görväln

2015

16

237

Görväln

2016

13

238

Görväln

2017

16

239

Görväln

2018

15

240

Görväln

2019

14

241

Görväln

2020

15

242

Görväln

2021

14

243

Görväln

2022

14

244

Görväln

2023

13

245

Isbladskärret

1997

220

246

Isbladskärret

1998

220

247

Isbladskärret

1999

280

248

Isbladskärret

2000

200

249

Isbladskärret

2001

230

250

Isbladskärret

2002

190

251

Isbladskärret

2003

230

252

Isbladskärret

2004

160

253

Isbladskärret

2005

210

254

Isbladskärret

2006

170

255

Isbladskärret

2007

190

256

Isbladskärret

2010

180

257

Isbladskärret

2012

300

258

Isbladskärret

2013

260

259

Isbladskärret

2014

290

260

Isbladskärret

2015

280

261

Isbladskärret

2016

270

262

Isbladskärret

2017

260

263

Isbladskärret

2018

260

264

Isbladskärret

2020

320

265

Isbladskärret

2021

290

266

Isbladskärret

2022

250

267

Isbladskärret

2023

220

268

Judarn

1972

32

269

Judarn

1973

29

270

Judarn

1974

29

271

Judarn

1975

28

272

Judarn

1976

29

273

Judarn

1977

28

274

Judarn

1978

22

275

Judarn

1979

21

276

Judarn

1980

22

277

Judarn

1981

25

278

Judarn

1982

30

279

Judarn

1983

32

280

Judarn

1984

29

281

Judarn

1985

24

282

Judarn

1986

22

283

Judarn

1987

30

284

Judarn

1988

25

285

Judarn

1989

24

286

Judarn

1990

24

287

Judarn

1991

25

288

Judarn

1992

24

289

Judarn

1993

20

290

Judarn

1994

20

291

Judarn

1995

18

292

Judarn

1996

18

293

Judarn

1997

17

294

Judarn

1998

16

295

Judarn

1999

21

296

Judarn

2000

20

297

Judarn

2001

19

298

Judarn

2002

14

299

Judarn

2003

14

300

Judarn

2004

13

301

Judarn

2005

12

302

Judarn

2006

16

303

Judarn

2007

18

304

Judarn

2008

18

305

Judarn

2009

15

306

Judarn

2010

18

307

Judarn

2011

15

308

Judarn

2012

17

309

Judarn

2013

15

310

Judarn

2014

17

311

Judarn

2015

16

312

Judarn

2016

15

313

Judarn

2017

17

314

Judarn

2018

19

315

Judarn

2019

20

316

Judarn

2020

19

317

Judarn

2021

21

318

Judarn

2022

19

319

Judarn

2023

19

320

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1975

73

321

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1976

66

322

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1977

55

323

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1978

49

324

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1979

41

325

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1980

62

326

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

62

327

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

57

328

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

60

329

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

66

330

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

76

331

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

88

332

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

91

333

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

85

334

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

62

335

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

63

336

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

64

337

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

68

338

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

62

339

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

51

340

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

43

341

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

46

342

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

49

343

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

55

344

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

54

345

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

52

346

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

59

347

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

51

348

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

63

349

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

58

350

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

56

351

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

74

352

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

75

353

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

76

354

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

45

355

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

37

356

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

38

357

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

41

358

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

54

359

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

71

360

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

72

361

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

67

362

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

55

363

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

63

364

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

71

365

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

69

366

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

67

367

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

56

368

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2023

44

369

Kyrksjön

1972

23

370

Kyrksjön

1973

18

371

Kyrksjön

1974

16

372

Kyrksjön

1975

17

373

Kyrksjön

1976

20

374

Kyrksjön

1977

21

375

Kyrksjön

1978

24

376

Kyrksjön

1979

27

377

Kyrksjön

1980

29

378

Kyrksjön

1981

37

379

Kyrksjön

1982

51

380

Kyrksjön

1983

58

381

Kyrksjön

1984

53

382

Kyrksjön

1985

41

383

Kyrksjön

1986

44

384

Kyrksjön

1987

46

385

Kyrksjön

1988

41

386

Kyrksjön

1989

36

387

Kyrksjön

1990

38

388

Kyrksjön

1991

55

389

Kyrksjön

1992

49

390

Kyrksjön

1993

38

391

Kyrksjön

1994

20

392

Kyrksjön

1995

19

393

Kyrksjön

1996

21

394

Kyrksjön

1997

21

395

Kyrksjön

1998

19

396

Kyrksjön

1999

16

397

Kyrksjön

2000

14

398

Kyrksjön

2001

25

399

Kyrksjön

2002

29

400

Kyrksjön

2003

35

401

Kyrksjön

2004

24

402

Kyrksjön

2005

21

403

Kyrksjön

2006

18

404

Kyrksjön

2007

18

405

Kyrksjön

2008

19

406

Kyrksjön

2009

19

407

Kyrksjön

2010

25

408

Kyrksjön

2011

25

409

Kyrksjön

2012

25

410

Kyrksjön

2013

22

411

Kyrksjön

2014

24

412

Kyrksjön

2015

26

413

Kyrksjön

2016

26

414

Kyrksjön

2017

26

415

Kyrksjön

2018

31

416

Kyrksjön

2019

29

417

Kyrksjön

2020

29

418

Kyrksjön

2021

22

419

Kyrksjön

2022

24

420

Kyrksjön

2023

21

421

Laduviken

1974

170

422

Laduviken

1975

120

423

Laduviken

1976

100

424

Laduviken

1977

88

425

Laduviken

1978

81

426

Laduviken

1979

92

427

Laduviken

1980

94

428

Laduviken

1981

110

429

Laduviken

1982

120

430

Laduviken

1983

130

431

Laduviken

1984

120

432

Laduviken

1985

110

433

Laduviken

1986

98

434

Laduviken

1987

99

435

Laduviken

1988

100

436

Laduviken

1989

99

437

Laduviken

1990

100

438

Laduviken

1991

100

439

Laduviken

1992

100

440

Laduviken

1993

92

441

Laduviken

1994

75

442

Laduviken

1995

77

443

Laduviken

1996

74

444

Laduviken

1997

78

445

Laduviken

1998

72

446

Laduviken

1999

81

447

Laduviken

2000

86

448

Laduviken

2001

100

449

Laduviken

2002

97

450

Laduviken

2003

87

451

Laduviken

2004

59

452

Laduviken

2005

43

453

Laduviken

2006

32

454

Laduviken

2007

39

455

Laduviken

2008

39

456

Laduviken

2009

48

457

Laduviken

2010

40

458

Laduviken

2011

38

459

Laduviken

2012

28

460

Laduviken

2013

28

461

Laduviken

2014

27

462

Laduviken

2015

28

463

Laduviken

2016

37

464

Laduviken

2017

43

465

Laduviken

2018

43

466

Laduviken

2019

35

467

Laduviken

2020

32

468

Laduviken

2021

30

469

Laduviken

2022

31

470

Laduviken

2023

28

471

Lappkärret

1997

77

472

Lappkärret

1998

66

473

Lappkärret

1999

96

474

Lappkärret

2000

87

475

Lappkärret

2001

100

476

Lappkärret

2002

63

477

Lappkärret

2003

76

478

Lappkärret

2004

67

479

Lappkärret

2005

71

480

Lappkärret

2006

67

481

Lappkärret

2007

58

482

Lappkärret

2008

51

483

Lappkärret

2009

37

484

Lappkärret

2010

38

485

Lappkärret

2011

37

486

Lappkärret

2012

38

487

Lappkärret

2013

42

488

Lappkärret

2014

45

489

Lappkärret

2015

47

490

Lappkärret

2016

37

491

Lappkärret

2017

32

492

Lappkärret

2018

31

493

Lappkärret

2020

47

494

Lappkärret

2021

39

495

Lappkärret

2022

47

496

Lappkärret

2023

38

497

Lillsjön

1972

480

498

Lillsjön

1973

400

499

Lillsjön

1974

350

500

Lillsjön

1975

370

501

Lillsjön

1976

410

502

Lillsjön

1977

350

503

Lillsjön

1978

310

504

Lillsjön

1979

260

505

Lillsjön

1980

290

506

Lillsjön

1981

260

507

Lillsjön

1982

240

508

Lillsjön

1983

230

509

Lillsjön

1984

220

510

Lillsjön

1985

220

511

Lillsjön

1986

190

512

Lillsjön

1987

190

513

Lillsjön

1988

190

514

Lillsjön

1989

150

515

Lillsjön

1990

190

516

Lillsjön

1991

190

517

Lillsjön

1992

230

518

Lillsjön

1993

190

519

Lillsjön

1994

160

520

Lillsjön

1995

160

521

Lillsjön

1996

150

522

Lillsjön

1997

210

523

Lillsjön

1998

210

524

Lillsjön

1999

200

525

Lillsjön

2000

150

526

Lillsjön

2001

140

527

Lillsjön

2002

150

528

Lillsjön

2003

160

529

Lillsjön

2004

160

530

Lillsjön

2005

150

531

Lillsjön

2006

120

532

Lillsjön

2007

130

533

Lillsjön

2008

130

534

Lillsjön

2009

130

535

Lillsjön

2010

120

536

Lillsjön

2011

110

537

Lillsjön

2012

120

538

Lillsjön

2013

130

539

Lillsjön

2014

140

540

Lillsjön

2015

130

541

Lillsjön

2016

96

542

Lillsjön

2017

110

543

Lillsjön

2018

140

544

Lillsjön

2019

190

545

Lillsjön

2020

190

546

Lillsjön

2021

170

547

Lillsjön

2022

160

548

Lillsjön

2023

130

549

Långsjön

1972

94

550

Långsjön

1973

92

551

Långsjön

1974

89

552

Långsjön

1975

100

553

Långsjön

1976

100

554

Långsjön

1977

90

555

Långsjön

1978

80

556

Långsjön

1979

120

557

Långsjön

1980

180

558

Långsjön

1981

210

559

Långsjön

1982

190

560

Långsjön

1983

150

561

Långsjön

1984

130

562

Långsjön

1985

130

563

Långsjön

1986

130

564

Långsjön

1987

180

565

Långsjön

1988

160

566

Långsjön

1989

150

567

Långsjön

1990

100

568

Långsjön

1991

120

569

Långsjön

1992

150

570

Långsjön

1993

170

571

Långsjön

1994

160

572

Långsjön

1995

130

573

Långsjön

1996

110

574

Långsjön

1997

120

575

Långsjön

1998

110

576

Långsjön

1999

140

577

Långsjön

2000

140

578

Långsjön

2001

160

579

Långsjön

2002

120

580

Långsjön

2003

120

581

Långsjön

2004

100

582

Långsjön

2005

110

583

Långsjön

2006

78

584

Långsjön

2007

66

585

Långsjön

2008

43

586

Långsjön

2009

35

587

Långsjön

2010

32

588

Långsjön

2011

28

589

Långsjön

2012

31

590

Långsjön

2013

36

591

Långsjön

2014

52

592

Långsjön

2015

51

593

Långsjön

2016

56

594

Långsjön

2017

55

595

Långsjön

2018

60

596

Långsjön

2019

60

597

Långsjön

2020

62

598

Långsjön

2021

58

599

Långsjön

2022

58

600

Långsjön

2023

54

601

Magelungen

1972

500

602

Magelungen

1973

380

603

Magelungen

1974

220

604

Magelungen

1975

130

605

Magelungen

1976

91

606

Magelungen

1977

71

607

Magelungen

1978

62

608

Magelungen

1979

57

609

Magelungen

1980

60

610

Magelungen

1981

69

611

Magelungen

1982

76

612

Magelungen

1983

74

613

Magelungen

1984

69

614

Magelungen

1985

58

615

Magelungen

1986

53

616

Magelungen

1987

54

617

Magelungen

1988

55

618

Magelungen

1989

59

619

Magelungen

1990

62

620

Magelungen

1991

58

621

Magelungen

1992

54

622

Magelungen

1993

50

623

Magelungen

1994

49

624

Magelungen

1995

45

625

Magelungen

1996

43

626

Magelungen

1997

38

627

Magelungen

1998

35

628

Magelungen

1999

29

629

Magelungen

2000

28

630

Magelungen

2001

31

631

Magelungen

2002

33

632

Magelungen

2003

33

633

Magelungen

2004

33

634

Magelungen

2005

30

635

Magelungen

2006

31

636

Magelungen

2007

30

637

Magelungen

2008

29

638

Magelungen

2009

29

639

Magelungen

2010

27

640

Magelungen

2011

24

641

Magelungen

2012

26

642

Magelungen

2013

30

643

Magelungen

2014

32

644

Magelungen

2015

31

645

Magelungen

2016

29

646

Magelungen

2017

32

647

Magelungen

2018

30

648

Magelungen

2019

28

649

Magelungen

2020

23

650

Magelungen

2021

25

651

Magelungen

2022

21

652

Magelungen

2023

20

653

Riddarfjärden

1972

44

654

Riddarfjärden

1973

32

655

Riddarfjärden

1974

30

656

Riddarfjärden

1975

28

657

Riddarfjärden

1976

27

658

Riddarfjärden

1977

22

659

Riddarfjärden

1978

22

660

Riddarfjärden

1979

26

661

Riddarfjärden

1980

30

662

Riddarfjärden

1981

34

663

Riddarfjärden

1982

34

664

Riddarfjärden

1983

35

665

Riddarfjärden

1984

30

666

Riddarfjärden

1985

32

667

Riddarfjärden

1986

32

668

Riddarfjärden

1987

35

669

Riddarfjärden

1988

28

670

Riddarfjärden

1989

27

671

Riddarfjärden

1990

24

672

Riddarfjärden

1991

24

673

Riddarfjärden

1992

23

674

Riddarfjärden

1993

24

675

Riddarfjärden

1994

24

676

Riddarfjärden

1995

22

677

Riddarfjärden

1996

25

678

Riddarfjärden

1997

28

679

Riddarfjärden

1998

35

680

Riddarfjärden

1999

30

681

Riddarfjärden

2000

27

682

Riddarfjärden

2001

23

683

Riddarfjärden

2002

24

684

Riddarfjärden

2003

23

685

Riddarfjärden

2004

21

686

Riddarfjärden

2005

20

687

Riddarfjärden

2006

21

688

Riddarfjärden

2007

20

689

Riddarfjärden

2008

22

690

Riddarfjärden

2009

20

691

Riddarfjärden

2010

19

692

Riddarfjärden

2011

16

693

Riddarfjärden

2012

16

694

Riddarfjärden

2013

17

695

Riddarfjärden

2014

19

696

Riddarfjärden

2015

23

697

Riddarfjärden

2016

23

698

Riddarfjärden

2017

25

699

Riddarfjärden

2018

23

700

Riddarfjärden

2019

24

701

Riddarfjärden

2020

23

702

Riddarfjärden

2021

21

703

Riddarfjärden

2022

24

704

Riddarfjärden

2023

22

705

Råcksta Träsk

1972

180

706

Råcksta Träsk

1973

160

707

Råcksta Träsk

1974

130

708

Råcksta Träsk

1978

70

709

Råcksta Träsk

1979

92

710

Råcksta Träsk

1980

160

711

Råcksta Träsk

1981

190

712

Råcksta Träsk

1982

220

713

Råcksta Träsk

1983

180

714

Råcksta Träsk

1984

160

715

Råcksta Träsk

1985

140

716

Råcksta Träsk

1986

110

717

Råcksta Träsk

1987

120

718

Råcksta Träsk

1988

100

719

Råcksta Träsk

1989

100

720

Råcksta Träsk

1990

91

721

Råcksta Träsk

1991

100

722

Råcksta Träsk

1992

120

723

Råcksta Träsk

1993

120

724

Råcksta Träsk

1994

120

725

Råcksta Träsk

1995

140

726

Råcksta Träsk

1996

140

727

Råcksta Träsk

1997

140

728

Råcksta Träsk

1998

120

729

Råcksta Träsk

1999

110

730

Råcksta Träsk

2000

93

731

Råcksta Träsk

2001

90

732

Råcksta Träsk

2002

110

733

Råcksta Träsk

2003

170

734

Råcksta Träsk

2004

180

735

Råcksta Träsk

2005

170

736

Råcksta Träsk

2006

140

737

Råcksta Träsk

2007

180

738

Råcksta Träsk

2008

250

739

Råcksta Träsk

2009

270

740

Råcksta Träsk

2010

210

741

Råcksta Träsk

2011

120

742

Råcksta Träsk

2012

80

743

Råcksta Träsk

2013

100

744

Råcksta Träsk

2014

120

745

Råcksta Träsk

2015

140

746

Råcksta Träsk

2016

170

747

Råcksta Träsk

2017

160

748

Råcksta Träsk

2018

150

749

Råcksta Träsk

2019

100

750

Råcksta Träsk

2020

100

751

Råcksta Träsk

2021

88

752

Råcksta Träsk

2022

96

753

Råcksta Träsk

2023

84

754

Rödstensfjärden

1981

35

755

Rödstensfjärden

1982

25

756

Rödstensfjärden

1983

26

757

Rödstensfjärden

1984

28

758

Rödstensfjärden

1985

32

759

Rödstensfjärden

1986

28

760

Rödstensfjärden

1987

19

761

Rödstensfjärden

1988

21

762

Rödstensfjärden

1989

22

763

Rödstensfjärden

1990

23

764

Rödstensfjärden

1991

19

765

Rödstensfjärden

1992

19

766

Rödstensfjärden

1993

20

767

Rödstensfjärden

1994

16

768

Rödstensfjärden

1995

13

769

Rödstensfjärden

1996

11

770

Rödstensfjärden

1997

14

771

Rödstensfjärden

1998

16

772

Rödstensfjärden

1999

15

773

Rödstensfjärden

2000

16

774

Rödstensfjärden

2001

18

775

Rödstensfjärden

2002

19

776

Rödstensfjärden

2003

19

777

Rödstensfjärden

2004

17

778

Rödstensfjärden

2005

15

779

Rödstensfjärden

2006

14

780

Rödstensfjärden

2007

15

781

Rödstensfjärden

2008

15

782

Rödstensfjärden

2009

17

783

Rödstensfjärden

2010

17

784

Rödstensfjärden

2011

16

785

Rödstensfjärden

2012

15

786

Rödstensfjärden

2013

14

787

Rödstensfjärden

2014

16

788

Rödstensfjärden

2015

15

789

Rödstensfjärden

2016

16

790

Rödstensfjärden

2017

14

791

Rödstensfjärden

2018

14

792

Rödstensfjärden

2019

13

793

Rödstensfjärden

2020

14

794

Rödstensfjärden

2021

13

795

Rödstensfjärden

2022

13

796

Rödstensfjärden

2023

12

797

Sicklasjön

1978

110

798

Sicklasjön

1979

100

799

Sicklasjön

1980

110

800

Sicklasjön

1981

110

801

Sicklasjön

1982

110

802

Sicklasjön

1983

120

803

Sicklasjön

1984

110

804

Sicklasjön

1985

93

805

Sicklasjön

1986

77

806

Sicklasjön

1987

78

807

Sicklasjön

1988

80

808

Sicklasjön

1989

93

809

Sicklasjön

1990

110

810

Sicklasjön

1991

120

811

Sicklasjön

1992

110

812

Sicklasjön

1993

98

813

Sicklasjön

1994

81

814

Sicklasjön

1995

74

815

Sicklasjön

1996

76

816

Sicklasjön

1997

75

817

Sicklasjön

1998

77

818

Sicklasjön

1999

77

819

Sicklasjön

2000

81

820

Sicklasjön

2001

91

821

Sicklasjön

2002

85

822

Sicklasjön

2003

80

823

Sicklasjön

2004

58

824

Sicklasjön

2005

53

825

Sicklasjön

2006

44

826

Sicklasjön

2007

54

827

Sicklasjön

2008

58

828

Sicklasjön

2009

62

829

Sicklasjön

2010

58

830

Sicklasjön

2011

47

831

Sicklasjön

2012

41

832

Sicklasjön

2013

48

833

Sicklasjön

2014

45

834

Sicklasjön

2015

52

835

Sicklasjön

2016

56

836

Sicklasjön

2017

66

837

Sicklasjön

2018

70

838

Sicklasjön

2019

63

839

Sicklasjön

2020

54

840

Sicklasjön

2021

40

841

Sicklasjön

2022

45

842

Sicklasjön

2023

36

843

Spegeldammen

1998

46

844

Spegeldammen

1999

52

845

Spegeldammen

2000

79

846

Spegeldammen

2001

98

847

Spegeldammen

2002

88

848

Spegeldammen

2003

84

849

Spegeldammen

2004

62

850

Spegeldammen

2005

73

851

Spegeldammen

2006

51

852

Spegeldammen

2007

49

853

Spegeldammen

2008

42

854

Spegeldammen

2009

49

855

Spegeldammen

2010

84

856

Spegeldammen

2011

89

857

Spegeldammen

2012

78

858

Spegeldammen

2013

58

859

Spegeldammen

2014

110

860

Spegeldammen

2015

140

861

Spegeldammen

2016

140

862

Spegeldammen

2017

110

863

Spegeldammen

2018

97

864

Spegeldammen

2020

140

865

Spegeldammen

2021

120

866

Spegeldammen

2022

94

867

Spegeldammen

2023

51

868

Trekanten

1972

160

869

Trekanten

1973

130

870

Trekanten

1974

120

871

Trekanten

1975

120

872

Trekanten

1976

120

873

Trekanten

1977

130

874

Trekanten

1978

180

875

Trekanten

1979

190

876

Trekanten

1980

170

877

Trekanten

1981

150

878

Trekanten

1982

130

879

Trekanten

1983

130

880

Trekanten

1984

90

881

Trekanten

1985

75

882

Trekanten

1986

61

883

Trekanten

1987

63

884

Trekanten

1988

68

885

Trekanten

1989

66

886

Trekanten

1990

63

887

Trekanten

1991

52

888

Trekanten

1992

61

889

Trekanten

1993

67

890

Trekanten

1994

85

891

Trekanten

1995

88

892

Trekanten

1996

80

893

Trekanten

1997

78

894

Trekanten

1998

68

895

Trekanten

1999

79

896

Trekanten

2000

84

897

Trekanten

2001

84

898

Trekanten

2002

81

899

Trekanten

2003

70

900

Trekanten

2004

73

901

Trekanten

2005

73

902

Trekanten

2006

84

903

Trekanten

2007

76

904

Trekanten

2008

77

905

Trekanten

2009

81

906

Trekanten

2010

93

907

Trekanten

2011

72

908

Trekanten

2012

41

909

Trekanten

2013

20

910

Trekanten

2014

27

911

Trekanten

2015

31

912

Trekanten

2016

34

913

Trekanten

2017

32

914

Trekanten

2018

26

915

Trekanten

2019

19

916

Trekanten

2020

15

917

Trekanten

2021

14

918

Trekanten

2022

16

919

Trekanten

2023

22

920

Ulvsundasjön

1973

52

921

Ulvsundasjön

1974

42

922

Ulvsundasjön

1975

39

923

Ulvsundasjön

1976

36

924

Ulvsundasjön

1977

30

925

Ulvsundasjön

1978

32

926

Ulvsundasjön

1979

35

927

Ulvsundasjön

1980

40

928

Ulvsundasjön

1981

37

929

Ulvsundasjön

1982

37

930

Ulvsundasjön

1983

35

931

Ulvsundasjön

1984

44

932

Ulvsundasjön

1985

46

933

Ulvsundasjön

1986

48

934

Ulvsundasjön

1987

41

935

Ulvsundasjön

1988

38

936

Ulvsundasjön

1989

33

937

Ulvsundasjön

1990

30

938

Ulvsundasjön

1991

26

939

Ulvsundasjön

1992

27

940

Ulvsundasjön

1993

26

941

Ulvsundasjön

1994

26

942

Ulvsundasjön

1995

21

943

Ulvsundasjön

1996

21

944

Ulvsundasjön

1997

23

945

Ulvsundasjön

1998

27

946

Ulvsundasjön

1999

29

947

Ulvsundasjön

2000

25

948

Ulvsundasjön

2001

28

949

Ulvsundasjön

2002

26

950

Ulvsundasjön

2003

30

951

Ulvsundasjön

2004

24

952

Ulvsundasjön

2005

22

953

Ulvsundasjön

2006

21

954

Ulvsundasjön

2007

25

955

Ulvsundasjön

2008

27

956

Ulvsundasjön

2009

25

957

Ulvsundasjön

2010

24

958

Ulvsundasjön

2011

21

959

Ulvsundasjön

2012

22

960

Ulvsundasjön

2013

20

961

Ulvsundasjön

2014

21

962

Ulvsundasjön

2015

20

963

Ulvsundasjön

2016

23

964

Ulvsundasjön

2017

23

965

Ulvsundasjön

2018

25

966

Ulvsundasjön

2019

23

967

Ulvsundasjön

2020

21

968

Ulvsundasjön

2021

26

969

Ulvsundasjön

2022

30

970

Ulvsundasjön

2023

31

971

Årstaviken

1972

68

972

Årstaviken

1973

53

973

Årstaviken

1974

42

974

Årstaviken

1975

37

975

Årstaviken

1976

35

976

Årstaviken

1977

31

977

Årstaviken

1978

30

978

Årstaviken

1979

28

979

Årstaviken

1980

34

980

Årstaviken

1981

34

981

Årstaviken

1982

34

982

Årstaviken

1983

32

983

Årstaviken

1984

34

984

Årstaviken

1985

39

985

Årstaviken

1986

34

986

Årstaviken

1987

31

987

Årstaviken

1988

29

988

Årstaviken

1989

32

989

Årstaviken

1990

29

990

Årstaviken

1991

25

991

Årstaviken

1992

25

992

Årstaviken

1993

24

993

Årstaviken

1994

27

994

Årstaviken

1995

27

995

Årstaviken

1996

29

996

Årstaviken

1997

32

997

Årstaviken

1998

33

998

Årstaviken

1999

34

999

Årstaviken

2000

34

1000

Årstaviken

2001

36

1001

Årstaviken

2002

36

1002

Årstaviken

2003

36

1003

Årstaviken

2004

37

1004

Årstaviken

2005

36

1005

Årstaviken

2006

31

1006

Årstaviken

2007

25

1007

Årstaviken

2008

28

1008

Årstaviken

2009

25

1009

Årstaviken

2010

26

1010

Årstaviken

2011

21

1011

Årstaviken

2012

25

1012

Årstaviken

2013

25

1013

Årstaviken

2014

24

1014

Årstaviken

2015

24

1015

Årstaviken

2016

24

1016

Årstaviken

2017

24

1017

Årstaviken

2018

25

1018

Årstaviken

2019

27

1019

Årstaviken

2020

30

1020

Årstaviken

2021

35

1021

Årstaviken

2022

31

1022

Årstaviken

2023

27

1023

Ältasjön

1975

110

1024

Ältasjön

1976

140

1025

Ältasjön

1977

160

1026

Ältasjön

1978

180

1027

Ältasjön

1979

130

1028

Ältasjön

1980

130

1029

Ältasjön

1981

120

1030

Ältasjön

1982

100

1031

Ältasjön

1983

86

1032

Ältasjön

1984

56

1033

Ältasjön

1985

78

1034

Ältasjön

1986

72

1035

Ältasjön

1987

68

1036

Ältasjön

1988

52

1037

Ältasjön

1989

60

1038

Ältasjön

1990

75

1039

Ältasjön

1991

73

1040

Ältasjön

1992

70

1041

Ältasjön

1993

73

1042

Ältasjön

1994

69

1043

Ältasjön

1995

82

1044

Ältasjön

1996

93

1045

Ältasjön

1997

96

1046

Ältasjön

1998

88

1047

Ältasjön

1999

74

1048

Ältasjön

2000

75

1049

Ältasjön

2001

63

1050

Ältasjön

2002

63

1051

Ältasjön

2003

61

1052

Ältasjön

2004

56

1053

Ältasjön

2005

57

1054

Ältasjön

2006

45

1055

Ältasjön

2007

50

1056

Ältasjön

2008

40

1057

Ältasjön

2009

42

1058

Ältasjön

2010

43

1059

Ältasjön

2011

39

1060

Ältasjön

2012

35

1061

Ältasjön

2013

39

1062

Ältasjön

2014

35

1063

Ältasjön

2015

34

1064

Ältasjön

2016

34

1065

Ältasjön

2017

45

1066

Ältasjön

2018

50

1067

Ältasjön

2019

47

1068

Ältasjön

2020

40

1069

Ältasjön

2021

36

1070

Ältasjön

2022

38

1071

Ältasjön

2023

36

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.