Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.29.1.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaviken

1975

90

1

Bällstaviken

1976

85

2

Bällstaviken

1977

61

3

Bällstaviken

1978

64

4

Bällstaviken

1979

60

5

Bällstaviken

1980

77

6

Bällstaviken

1981

77

7

Bällstaviken

1982

120

8

Bällstaviken

1983

110

9

Bällstaviken

1984

110

10

Bällstaviken

1985

74

11

Bällstaviken

1986

80

12

Bällstaviken

1987

95

13

Bällstaviken

1988

91

14

Bällstaviken

1989

73

15

Bällstaviken

1990

53

16

Bällstaviken

1991

50

17

Bällstaviken

1992

57

18

Bällstaviken

1993

57

19

Bällstaviken

1994

60

20

Bällstaviken

1995

60

21

Bällstaviken

1996

62

22

Bällstaviken

1997

53

23

Bällstaviken

1998

57

24

Bällstaviken

1999

56

25

Bällstaviken

2000

56

26

Bällstaviken

2001

44

27

Bällstaviken

2002

47

28

Bällstaviken

2003

55

29

Bällstaviken

2004

52

30

Bällstaviken

2005

45

31

Bällstaviken

2006

49

32

Bällstaviken

2007

59

33

Bällstaviken

2008

61

34

Bällstaviken

2009

48

35

Bällstaviken

2010

42

36

Bällstaviken

2011

34

37

Bällstaviken

2012

32

38

Bällstaviken

2013

32

39

Bällstaviken

2014

41

40

Bällstaviken

2015

40

41

Bällstaviken

2016

39

42

Bällstaviken

2017

36

43

Bällstaviken

2018

39

44

Bällstaviken

2019

34

45

Bällstaviken

2020

32

46

Bällstaviken

2021

41

47

Bällstaviken

2022

47

48

Drevviken

1972

340

49

Drevviken

1973

220

50

Drevviken

1974

170

51

Drevviken

1975

140

52

Drevviken

1976

160

53

Drevviken

1977

89

54

Drevviken

1978

190

55

Drevviken

1979

150

56

Drevviken

1980

170

57

Drevviken

1981

160

58

Drevviken

1982

180

59

Drevviken

1983

160

60

Drevviken

1984

140

61

Drevviken

1985

97

62

Drevviken

1986

91

63

Drevviken

1987

94

64

Drevviken

1988

86

65

Drevviken

1989

110

66

Drevviken

1990

130

67

Drevviken

1991

130

68

Drevviken

1992

100

69

Drevviken

1993

86

70

Drevviken

1994

87

71

Drevviken

1995

81

72

Drevviken

1996

82

73

Drevviken

1997

91

74

Drevviken

1998

98

75

Drevviken

1999

95

76

Drevviken

2000

82

77

Drevviken

2001

73

78

Drevviken

2002

60

79

Drevviken

2003

63

80

Drevviken

2004

52

81

Drevviken

2005

46

82

Drevviken

2006

37

83

Drevviken

2007

41

84

Drevviken

2008

45

85

Drevviken

2009

43

86

Drevviken

2010

46

87

Drevviken

2011

45

88

Drevviken

2012

41

89

Drevviken

2013

38

90

Drevviken

2014

36

91

Drevviken

2015

43

92

Drevviken

2016

44

93

Drevviken

2017

46

94

Drevviken

2018

51

95

Drevviken

2019

49

96

Drevviken

2020

44

97

Drevviken

2021

35

98

Drevviken

2022

40

99

Fiskarfjärden

1972

47

100

Fiskarfjärden

1973

28

101

Fiskarfjärden

1974

27

102

Fiskarfjärden

1975

25

103

Fiskarfjärden

1976

24

104

Fiskarfjärden

1977

22

105

Fiskarfjärden

1978

21

106

Fiskarfjärden

1979

27

107

Fiskarfjärden

1980

30

108

Fiskarfjärden

1981

35

109

Fiskarfjärden

1982

30

110

Fiskarfjärden

1983

30

111

Fiskarfjärden

1984

39

112

Fiskarfjärden

1985

41

113

Fiskarfjärden

1986

47

114

Fiskarfjärden

1987

29

115

Fiskarfjärden

1988

26

116

Fiskarfjärden

1989

23

117

Fiskarfjärden

1990

20

118

Fiskarfjärden

1991

19

119

Fiskarfjärden

1992

19

120

Fiskarfjärden

1993

17

121

Fiskarfjärden

1994

17

122

Fiskarfjärden

1995

19

123

Fiskarfjärden

1996

22

124

Fiskarfjärden

1997

21

125

Fiskarfjärden

1998

19

126

Fiskarfjärden

1999

19

127

Fiskarfjärden

2000

19

128

Fiskarfjärden

2001

30

129

Fiskarfjärden

2002

31

130

Fiskarfjärden

2003

31

131

Fiskarfjärden

2004

21

132

Fiskarfjärden

2005

22

133

Fiskarfjärden

2006

21

134

Fiskarfjärden

2007

20

135

Fiskarfjärden

2008

18

136

Fiskarfjärden

2009

21

137

Fiskarfjärden

2010

22

138

Fiskarfjärden

2011

19

139

Fiskarfjärden

2012

17

140

Fiskarfjärden

2013

15

141

Fiskarfjärden

2014

17

142

Fiskarfjärden

2015

16

143

Fiskarfjärden

2016

16

144

Fiskarfjärden

2017

16

145

Fiskarfjärden

2018

17

146

Fiskarfjärden

2019

19

147

Fiskarfjärden

2020

21

148

Fiskarfjärden

2021

21

149

Fiskarfjärden

2022

18

150

Flaten

1975

15

151

Flaten

1976

20

152

Flaten

1977

21

153

Flaten

1978

22

154

Flaten

1979

16

155

Flaten

1980

16

156

Flaten

1981

14

157

Flaten

1982

15

158

Flaten

1983

15

159

Flaten

1984

13

160

Flaten

1985

11

161

Flaten

1986

8,0

162

Flaten

1987

13

163

Flaten

1988

14

164

Flaten

1989

18

165

Flaten

1990

20

166

Flaten

1991

21

167

Flaten

1992

21

168

Flaten

1993

18

169

Flaten

1994

17

170

Flaten

1995

18

171

Flaten

1996

17

172

Flaten

1997

17

173

Flaten

1998

16

174

Flaten

1999

14

175

Flaten

2000

14

176

Flaten

2001

12

177

Flaten

2002

12

178

Flaten

2003

10

179

Flaten

2004

9,0

180

Flaten

2005

8,0

181

Flaten

2006

7,0

182

Flaten

2007

7,7

183

Flaten

2008

7,0

184

Flaten

2009

7,0

185

Flaten

2010

7,0

186

Flaten

2011

7,0

187

Flaten

2012

9,0

188

Flaten

2013

10

189

Flaten

2014

10

190

Flaten

2015

9,0

191

Flaten

2016

8,0

192

Flaten

2017

9,5

193

Flaten

2018

9,7

194

Flaten

2019

8,9

195

Flaten

2020

9,6

196

Flaten

2021

10

197

Flaten

2022

11

198

Görväln

1981

21

199

Görväln

1982

22

200

Görväln

1983

24

201

Görväln

1984

26

202

Görväln

1985

24

203

Görväln

1986

22

204

Görväln

1987

27

205

Görväln

1988

28

206

Görväln

1989

26

207

Görväln

1990

22

208

Görväln

1991

20

209

Görväln

1992

19

210

Görväln

1993

15

211

Görväln

1994

12

212

Görväln

1995

15

213

Görväln

1996

18

214

Görväln

1997

19

215

Görväln

1998

17

216

Görväln

1999

16

217

Görväln

2000

17

218

Görväln

2001

19

219

Görväln

2002

19

220

Görväln

2003

18

221

Görväln

2004

13

222

Görväln

2005

23

223

Görväln

2006

24

224

Görväln

2007

15

225

Görväln

2008

16

226

Görväln

2009

15

227

Görväln

2010

17

228

Görväln

2011

14

229

Görväln

2012

15

230

Görväln

2013

16

231

Görväln

2014

16

232

Görväln

2015

16

233

Görväln

2016

13

234

Görväln

2017

16

235

Görväln

2018

15

236

Isbladskärret

1997

220

237

Isbladskärret

1998

220

238

Isbladskärret

1999

280

239

Isbladskärret

2000

200

240

Isbladskärret

2001

230

241

Isbladskärret

2002

190

242

Isbladskärret

2003

230

243

Isbladskärret

2004

160

244

Isbladskärret

2005

210

245

Isbladskärret

2006

170

246

Isbladskärret

2007

190

247

Isbladskärret

2010

180

248

Isbladskärret

2012

300

249

Isbladskärret

2013

260

250

Isbladskärret

2014

290

251

Isbladskärret

2015

280

252

Isbladskärret

2016

270

253

Isbladskärret

2017

260

254

Isbladskärret

2018

260

255

Isbladskärret

2020

320

256

Isbladskärret

2021

290

257

Isbladskärret

2022

250

258

Judarn

1972

32

259

Judarn

1973

29

260

Judarn

1974

29

261

Judarn

1975

28

262

Judarn

1976

29

263

Judarn

1977

28

264

Judarn

1978

22

265

Judarn

1979

21

266

Judarn

1980

22

267

Judarn

1981

25

268

Judarn

1982

30

269

Judarn

1983

32

270

Judarn

1984

29

271

Judarn

1985

24

272

Judarn

1986

22

273

Judarn

1987

30

274

Judarn

1988

25

275

Judarn

1989

24

276

Judarn

1990

24

277

Judarn

1991

25

278

Judarn

1992

24

279

Judarn

1993

20

280

Judarn

1994

20

281

Judarn

1995

18

282

Judarn

1996

18

283

Judarn

1997

17

284

Judarn

1998

16

285

Judarn

1999

21

286

Judarn

2000

20

287

Judarn

2001

19

288

Judarn

2002

14

289

Judarn

2003

14

290

Judarn

2004

13

291

Judarn

2005

12

292

Judarn

2006

16

293

Judarn

2007

18

294

Judarn

2008

18

295

Judarn

2009

15

296

Judarn

2010

18

297

Judarn

2011

15

298

Judarn

2012

17

299

Judarn

2013

15

300

Judarn

2014

17

301

Judarn

2015

16

302

Judarn

2016

15

303

Judarn

2017

17

304

Judarn

2018

19

305

Judarn

2019

20

306

Judarn

2020

19

307

Judarn

2021

21

308

Judarn

2022

19

309

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1975

73

310

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1976

66

311

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1977

55

312

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1978

49

313

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1979

41

314

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1980

62

315

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

62

316

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

57

317

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

60

318

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

66

319

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

76

320

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

88

321

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

91

322

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

85

323

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

62

324

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

63

325

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

64

326

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

68

327

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

62

328

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

51

329

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

43

330

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

46

331

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

49

332

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

55

333

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

54

334

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

52

335

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

59

336

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

51

337

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

63

338

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

58

339

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

56

340

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

74

341

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

75

342

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

76

343

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

45

344

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

37

345

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

38

346

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

41

347

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

54

348

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

71

349

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

72

350

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

67

351

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

55

352

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

63

353

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

71

354

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

69

355

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

67

356

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

56

357

Kyrksjön

1972

23

358

Kyrksjön

1973

18

359

Kyrksjön

1974

16

360

Kyrksjön

1975

17

361

Kyrksjön

1976

20

362

Kyrksjön

1977

21

363

Kyrksjön

1978

24

364

Kyrksjön

1979

27

365

Kyrksjön

1980

29

366

Kyrksjön

1981

37

367

Kyrksjön

1982

51

368

Kyrksjön

1983

58

369

Kyrksjön

1984

53

370

Kyrksjön

1985

41

371

Kyrksjön

1986

44

372

Kyrksjön

1987

46

373

Kyrksjön

1988

41

374

Kyrksjön

1989

36

375

Kyrksjön

1990

38

376

Kyrksjön

1991

55

377

Kyrksjön

1992

49

378

Kyrksjön

1993

38

379

Kyrksjön

1994

20

380

Kyrksjön

1995

19

381

Kyrksjön

1996

21

382

Kyrksjön

1997

21

383

Kyrksjön

1998

19

384

Kyrksjön

1999

16

385

Kyrksjön

2000

14

386

Kyrksjön

2001

25

387

Kyrksjön

2002

29

388

Kyrksjön

2003

35

389

Kyrksjön

2004

24

390

Kyrksjön

2005

21

391

Kyrksjön

2006

18

392

Kyrksjön

2007

18

393

Kyrksjön

2008

19

394

Kyrksjön

2009

19

395

Kyrksjön

2010

25

396

Kyrksjön

2011

25

397

Kyrksjön

2012

25

398

Kyrksjön

2013

22

399

Kyrksjön

2014

24

400

Kyrksjön

2015

26

401

Kyrksjön

2016

26

402

Kyrksjön

2017

26

403

Kyrksjön

2018

31

404

Kyrksjön

2019

29

405

Kyrksjön

2020

29

406

Kyrksjön

2021

22

407

Kyrksjön

2022

24

408

Laduviken

1974

170

409

Laduviken

1975

120

410

Laduviken

1976

100

411

Laduviken

1977

88

412

Laduviken

1978

81

413

Laduviken

1979

92

414

Laduviken

1980

94

415

Laduviken

1981

110

416

Laduviken

1982

120

417

Laduviken

1983

130

418

Laduviken

1984

120

419

Laduviken

1985

110

420

Laduviken

1986

98

421

Laduviken

1987

99

422

Laduviken

1988

100

423

Laduviken

1989

99

424

Laduviken

1990

100

425

Laduviken

1991

100

426

Laduviken

1992

100

427

Laduviken

1993

92

428

Laduviken

1994

75

429

Laduviken

1995

77

430

Laduviken

1996

74

431

Laduviken

1997

78

432

Laduviken

1998

72

433

Laduviken

1999

81

434

Laduviken

2000

86

435

Laduviken

2001

100

436

Laduviken

2002

97

437

Laduviken

2003

87

438

Laduviken

2004

59

439

Laduviken

2005

43

440

Laduviken

2006

32

441

Laduviken

2007

39

442

Laduviken

2008

39

443

Laduviken

2009

48

444

Laduviken

2010

40

445

Laduviken

2011

38

446

Laduviken

2012

28

447

Laduviken

2013

28

448

Laduviken

2014

27

449

Laduviken

2015

28

450

Laduviken

2016

37

451

Laduviken

2017

43

452

Laduviken

2018

43

453

Laduviken

2019

35

454

Laduviken

2020

32

455

Laduviken

2021

30

456

Laduviken

2022

31

457

Lappkärret

1997

77

458

Lappkärret

1998

66

459

Lappkärret

1999

96

460

Lappkärret

2000

87

461

Lappkärret

2001

100

462

Lappkärret

2002

63

463

Lappkärret

2003

76

464

Lappkärret

2004

67

465

Lappkärret

2005

71

466

Lappkärret

2006

67

467

Lappkärret

2007

58

468

Lappkärret

2008

51

469

Lappkärret

2009

37

470

Lappkärret

2010

38

471

Lappkärret

2011

37

472

Lappkärret

2012

38

473

Lappkärret

2013

42

474

Lappkärret

2014

45

475

Lappkärret

2015

47

476

Lappkärret

2016

37

477

Lappkärret

2017

32

478

Lappkärret

2018

31

479

Lappkärret

2020

47

480

Lappkärret

2021

39

481

Lappkärret

2022

47

482

Lillsjön

1972

480

483

Lillsjön

1973

400

484

Lillsjön

1974

350

485

Lillsjön

1975

370

486

Lillsjön

1976

410

487

Lillsjön

1977

350

488

Lillsjön

1978

310

489

Lillsjön

1979

260

490

Lillsjön

1980

290

491

Lillsjön

1981

260

492

Lillsjön

1982

240

493

Lillsjön

1983

230

494

Lillsjön

1984

220

495

Lillsjön

1985

220

496

Lillsjön

1986

190

497

Lillsjön

1987

190

498

Lillsjön

1988

190

499

Lillsjön

1989

150

500

Lillsjön

1990

190

501

Lillsjön

1991

190

502

Lillsjön

1992

230

503

Lillsjön

1993

190

504

Lillsjön

1994

160

505

Lillsjön

1995

160

506

Lillsjön

1996

150

507

Lillsjön

1997

210

508

Lillsjön

1998

210

509

Lillsjön

1999

200

510

Lillsjön

2000

150

511

Lillsjön

2001

140

512

Lillsjön

2002

150

513

Lillsjön

2003

160

514

Lillsjön

2004

160

515

Lillsjön

2005

150

516

Lillsjön

2006

120

517

Lillsjön

2007

130

518

Lillsjön

2008

130

519

Lillsjön

2009

130

520

Lillsjön

2010

120

521

Lillsjön

2011

110

522

Lillsjön

2012

120

523

Lillsjön

2013

130

524

Lillsjön

2014

140

525

Lillsjön

2015

130

526

Lillsjön

2016

96

527

Lillsjön

2017

110

528

Lillsjön

2018

140

529

Lillsjön

2019

190

530

Lillsjön

2020

190

531

Lillsjön

2021

170

532

Lillsjön

2022

160

533

Långsjön

1972

94

534

Långsjön

1973

92

535

Långsjön

1974

89

536

Långsjön

1975

100

537

Långsjön

1976

100

538

Långsjön

1977

90

539

Långsjön

1978

80

540

Långsjön

1979

120

541

Långsjön

1980

180

542

Långsjön

1981

210

543

Långsjön

1982

190

544

Långsjön

1983

150

545

Långsjön

1984

130

546

Långsjön

1985

130

547

Långsjön

1986

130

548

Långsjön

1987

180

549

Långsjön

1988

160

550

Långsjön

1989

150

551

Långsjön

1990

100

552

Långsjön

1991

120

553

Långsjön

1992

150

554

Långsjön

1993

170

555

Långsjön

1994

160

556

Långsjön

1995

130

557

Långsjön

1996

110

558

Långsjön

1997

120

559

Långsjön

1998

110

560

Långsjön

1999

140

561

Långsjön

2000

140

562

Långsjön

2001

160

563

Långsjön

2002

120

564

Långsjön

2003

120

565

Långsjön

2004

100

566

Långsjön

2005

110

567

Långsjön

2006

78

568

Långsjön

2007

66

569

Långsjön

2008

43

570

Långsjön

2009

35

571

Långsjön

2010

32

572

Långsjön

2011

28

573

Långsjön

2012

31

574

Långsjön

2013

36

575

Långsjön

2014

52

576

Långsjön

2015

51

577

Långsjön

2016

56

578

Långsjön

2017

55

579

Långsjön

2018

60

580

Långsjön

2019

60

581

Långsjön

2020

62

582

Långsjön

2021

58

583

Långsjön

2022

58

584

Magelungen

1972

500

585

Magelungen

1973

380

586

Magelungen

1974

220

587

Magelungen

1975

130

588

Magelungen

1976

91

589

Magelungen

1977

71

590

Magelungen

1978

62

591

Magelungen

1979

57

592

Magelungen

1980

60

593

Magelungen

1981

69

594

Magelungen

1982

76

595

Magelungen

1983

74

596

Magelungen

1984

69

597

Magelungen

1985

58

598

Magelungen

1986

53

599

Magelungen

1987

54

600

Magelungen

1988

55

601

Magelungen

1989

59

602

Magelungen

1990

62

603

Magelungen

1991

58

604

Magelungen

1992

54

605

Magelungen

1993

50

606

Magelungen

1994

49

607

Magelungen

1995

45

608

Magelungen

1996

43

609

Magelungen

1997

38

610

Magelungen

1998

35

611

Magelungen

1999

29

612

Magelungen

2000

28

613

Magelungen

2001

31

614

Magelungen

2002

33

615

Magelungen

2003

33

616

Magelungen

2004

33

617

Magelungen

2005

30

618

Magelungen

2006

31

619

Magelungen

2007

30

620

Magelungen

2008

29

621

Magelungen

2009

29

622

Magelungen

2010

27

623

Magelungen

2011

24

624

Magelungen

2012

26

625

Magelungen

2013

30

626

Magelungen

2014

32

627

Magelungen

2015

31

628

Magelungen

2016

29

629

Magelungen

2017

32

630

Magelungen

2018

30

631

Magelungen

2019

28

632

Magelungen

2020

23

633

Magelungen

2021

25

634

Magelungen

2022

21

635

Riddarfjärden

1972

44

636

Riddarfjärden

1973

32

637

Riddarfjärden

1974

30

638

Riddarfjärden

1975

28

639

Riddarfjärden

1976

27

640

Riddarfjärden

1977

22

641

Riddarfjärden

1978

22

642

Riddarfjärden

1979

26

643

Riddarfjärden

1980

30

644

Riddarfjärden

1981

34

645

Riddarfjärden

1982

34

646

Riddarfjärden

1983

35

647

Riddarfjärden

1984

30

648

Riddarfjärden

1985

32

649

Riddarfjärden

1986

32

650

Riddarfjärden

1987

35

651

Riddarfjärden

1988

28

652

Riddarfjärden

1989

27

653

Riddarfjärden

1990

24

654

Riddarfjärden

1991

24

655

Riddarfjärden

1992

23

656

Riddarfjärden

1993

24

657

Riddarfjärden

1994

24

658

Riddarfjärden

1995

22

659

Riddarfjärden

1996

25

660

Riddarfjärden

1997

28

661

Riddarfjärden

1998

35

662

Riddarfjärden

1999

30

663

Riddarfjärden

2000

27

664

Riddarfjärden

2001

23

665

Riddarfjärden

2002

24

666

Riddarfjärden

2003

23

667

Riddarfjärden

2004

21

668

Riddarfjärden

2005

20

669

Riddarfjärden

2006

21

670

Riddarfjärden

2007

20

671

Riddarfjärden

2008

22

672

Riddarfjärden

2009

20

673

Riddarfjärden

2010

19

674

Riddarfjärden

2011

16

675

Riddarfjärden

2012

16

676

Riddarfjärden

2013

17

677

Riddarfjärden

2014

19

678

Riddarfjärden

2015

23

679

Riddarfjärden

2016

23

680

Riddarfjärden

2017

25

681

Riddarfjärden

2018

23

682

Riddarfjärden

2019

24

683

Riddarfjärden

2020

23

684

Riddarfjärden

2021

21

685

Riddarfjärden

2022

24

686

Råcksta Träsk

1972

180

687

Råcksta Träsk

1973

160

688

Råcksta Träsk

1974

130

689

Råcksta Träsk

1978

70

690

Råcksta Träsk

1979

92

691

Råcksta Träsk

1980

160

692

Råcksta Träsk

1981

190

693

Råcksta Träsk

1982

220

694

Råcksta Träsk

1983

180

695

Råcksta Träsk

1984

160

696

Råcksta Träsk

1985

140

697

Råcksta Träsk

1986

110

698

Råcksta Träsk

1987

120

699

Råcksta Träsk

1988

100

700

Råcksta Träsk

1989

100

701

Råcksta Träsk

1990

91

702

Råcksta Träsk

1991

100

703

Råcksta Träsk

1992

120

704

Råcksta Träsk

1993

120

705

Råcksta Träsk

1994

120

706

Råcksta Träsk

1995

140

707

Råcksta Träsk

1996

140

708

Råcksta Träsk

1997

140

709

Råcksta Träsk

1998

120

710

Råcksta Träsk

1999

110

711

Råcksta Träsk

2000

93

712

Råcksta Träsk

2001

90

713

Råcksta Träsk

2002

110

714

Råcksta Träsk

2003

170

715

Råcksta Träsk

2004

180

716

Råcksta Träsk

2005

170

717

Råcksta Träsk

2006

140

718

Råcksta Träsk

2007

180

719

Råcksta Träsk

2008

250

720

Råcksta Träsk

2009

270

721

Råcksta Träsk

2010

210

722

Råcksta Träsk

2011

120

723

Råcksta Träsk

2012

80

724

Råcksta Träsk

2013

100

725

Råcksta Träsk

2014

120

726

Råcksta Träsk

2015

140

727

Råcksta Träsk

2016

170

728

Råcksta Träsk

2017

160

729

Råcksta Träsk

2018

150

730

Råcksta Träsk

2019

100

731

Råcksta Träsk

2020

100

732

Råcksta Träsk

2021

88

733

Råcksta Träsk

2022

96

734

Rödstensfjärden

1981

35

735

Rödstensfjärden

1982

25

736

Rödstensfjärden

1983

26

737

Rödstensfjärden

1984

28

738

Rödstensfjärden

1985

32

739

Rödstensfjärden

1986

28

740

Rödstensfjärden

1987

19

741

Rödstensfjärden

1988

21

742

Rödstensfjärden

1989

22

743

Rödstensfjärden

1990

23

744

Rödstensfjärden

1991

19

745

Rödstensfjärden

1992

19

746

Rödstensfjärden

1993

20

747

Rödstensfjärden

1994

16

748

Rödstensfjärden

1995

13

749

Rödstensfjärden

1996

11

750

Rödstensfjärden

1997

14

751

Rödstensfjärden

1998

16

752

Rödstensfjärden

1999

15

753

Rödstensfjärden

2000

16

754

Rödstensfjärden

2001

18

755

Rödstensfjärden

2002

19

756

Rödstensfjärden

2003

19

757

Rödstensfjärden

2004

17

758

Rödstensfjärden

2005

15

759

Rödstensfjärden

2006

14

760

Rödstensfjärden

2007

15

761

Rödstensfjärden

2008

15

762

Rödstensfjärden

2009

17

763

Rödstensfjärden

2010

17

764

Rödstensfjärden

2011

16

765

Rödstensfjärden

2012

15

766

Rödstensfjärden

2013

14

767

Rödstensfjärden

2014

16

768

Rödstensfjärden

2015

15

769

Rödstensfjärden

2016

16

770

Rödstensfjärden

2017

14

771

Rödstensfjärden

2018

14

772

Sicklasjön

1978

110

773

Sicklasjön

1979

100

774

Sicklasjön

1980

110

775

Sicklasjön

1981

110

776

Sicklasjön

1982

110

777

Sicklasjön

1983

120

778

Sicklasjön

1984

110

779

Sicklasjön

1985

93

780

Sicklasjön

1986

77

781

Sicklasjön

1987

78

782

Sicklasjön

1988

80

783

Sicklasjön

1989

93

784

Sicklasjön

1990

110

785

Sicklasjön

1991

120

786

Sicklasjön

1992

110

787

Sicklasjön

1993

98

788

Sicklasjön

1994

81

789

Sicklasjön

1995

74

790

Sicklasjön

1996

76

791

Sicklasjön

1997

75

792

Sicklasjön

1998

77

793

Sicklasjön

1999

77

794

Sicklasjön

2000

81

795

Sicklasjön

2001

91

796

Sicklasjön

2002

85

797

Sicklasjön

2003

80

798

Sicklasjön

2004

58

799

Sicklasjön

2005

53

800

Sicklasjön

2006

44

801

Sicklasjön

2007

54

802

Sicklasjön

2008

58

803

Sicklasjön

2009

62

804

Sicklasjön

2010

58

805

Sicklasjön

2011

47

806

Sicklasjön

2012

41

807

Sicklasjön

2013

48

808

Sicklasjön

2014

45

809

Sicklasjön

2015

52

810

Sicklasjön

2016

56

811

Sicklasjön

2017

66

812

Sicklasjön

2018

70

813

Sicklasjön

2019

63

814

Sicklasjön

2020

54

815

Sicklasjön

2021

40

816

Sicklasjön

2022

45

817

Spegeldammen

1998

46

818

Spegeldammen

1999

52

819

Spegeldammen

2000

79

820

Spegeldammen

2001

98

821

Spegeldammen

2002

88

822

Spegeldammen

2003

84

823

Spegeldammen

2004

62

824

Spegeldammen

2005

73

825

Spegeldammen

2006

51

826

Spegeldammen

2007

49

827

Spegeldammen

2008

42

828

Spegeldammen

2009

49

829

Spegeldammen

2010

84

830

Spegeldammen

2011

89

831

Spegeldammen

2012

78

832

Spegeldammen

2013

58

833

Spegeldammen

2014

110

834

Spegeldammen

2015

140

835

Spegeldammen

2016

140

836

Spegeldammen

2017

110

837

Spegeldammen

2018

97

838

Spegeldammen

2020

140

839

Spegeldammen

2021

120

840

Spegeldammen

2022

94

841

Trekanten

1972

160

842

Trekanten

1973

130

843

Trekanten

1974

120

844

Trekanten

1975

120

845

Trekanten

1976

120

846

Trekanten

1977

130

847

Trekanten

1978

180

848

Trekanten

1979

190

849

Trekanten

1980

170

850

Trekanten

1981

150

851

Trekanten

1982

130

852

Trekanten

1983

130

853

Trekanten

1984

90

854

Trekanten

1985

75

855

Trekanten

1986

61

856

Trekanten

1987

63

857

Trekanten

1988

68

858

Trekanten

1989

66

859

Trekanten

1990

63

860

Trekanten

1991

52

861

Trekanten

1992

61

862

Trekanten

1993

67

863

Trekanten

1994

85

864

Trekanten

1995

88

865

Trekanten

1996

80

866

Trekanten

1997

78

867

Trekanten

1998

68

868

Trekanten

1999

79

869

Trekanten

2000

84

870

Trekanten

2001

84

871

Trekanten

2002

81

872

Trekanten

2003

70

873

Trekanten

2004

73

874

Trekanten

2005

73

875

Trekanten

2006

84

876

Trekanten

2007

76

877

Trekanten

2008

77

878

Trekanten

2009

81

879

Trekanten

2010

93

880

Trekanten

2011

72

881

Trekanten

2012

41

882

Trekanten

2013

20

883

Trekanten

2014

27

884

Trekanten

2015

31

885

Trekanten

2016

34

886

Trekanten

2017

32

887

Trekanten

2018

26

888

Trekanten

2019

19

889

Trekanten

2020

15

890

Trekanten

2021

14

891

Trekanten

2022

16

892

Ulvsundasjön

1973

52

893

Ulvsundasjön

1974

42

894

Ulvsundasjön

1975

39

895

Ulvsundasjön

1976

36

896

Ulvsundasjön

1977

30

897

Ulvsundasjön

1978

32

898

Ulvsundasjön

1979

35

899

Ulvsundasjön

1980

40

900

Ulvsundasjön

1981

37

901

Ulvsundasjön

1982

37

902

Ulvsundasjön

1983

35

903

Ulvsundasjön

1984

44

904

Ulvsundasjön

1985

46

905

Ulvsundasjön

1986

48

906

Ulvsundasjön

1987

41

907

Ulvsundasjön

1988

38

908

Ulvsundasjön

1989

33

909

Ulvsundasjön

1990

30

910

Ulvsundasjön

1991

26

911

Ulvsundasjön

1992

27

912

Ulvsundasjön

1993

26

913

Ulvsundasjön

1994

26

914

Ulvsundasjön

1995

21

915

Ulvsundasjön

1996

21

916

Ulvsundasjön

1997

23

917

Ulvsundasjön

1998

27

918

Ulvsundasjön

1999

29

919

Ulvsundasjön

2000

25

920

Ulvsundasjön

2001

28

921

Ulvsundasjön

2002

26

922

Ulvsundasjön

2003

30

923

Ulvsundasjön

2004

24

924

Ulvsundasjön

2005

22

925

Ulvsundasjön

2006

21

926

Ulvsundasjön

2007

25

927

Ulvsundasjön

2008

27

928

Ulvsundasjön

2009

25

929

Ulvsundasjön

2010

24

930

Ulvsundasjön

2011

21

931

Ulvsundasjön

2012

22

932

Ulvsundasjön

2013

20

933

Ulvsundasjön

2014

21

934

Ulvsundasjön

2015

20

935

Ulvsundasjön

2016

23

936

Ulvsundasjön

2017

23

937

Ulvsundasjön

2018

25

938

Ulvsundasjön

2019

23

939

Ulvsundasjön

2020

21

940

Ulvsundasjön

2021

26

941

Ulvsundasjön

2022

30

942

Årstaviken

1972

68

943

Årstaviken

1973

53

944

Årstaviken

1974

42

945

Årstaviken

1975

37

946

Årstaviken

1976

35

947

Årstaviken

1977

31

948

Årstaviken

1978

30

949

Årstaviken

1979

28

950

Årstaviken

1980

34

951

Årstaviken

1981

34

952

Årstaviken

1982

34

953

Årstaviken

1983

32

954

Årstaviken

1984

34

955

Årstaviken

1985

39

956

Årstaviken

1986

34

957

Årstaviken

1987

31

958

Årstaviken

1988

29

959

Årstaviken

1989

32

960

Årstaviken

1990

29

961

Årstaviken

1991

25

962

Årstaviken

1992

25

963

Årstaviken

1993

24

964

Årstaviken

1994

27

965

Årstaviken

1995

27

966

Årstaviken

1996

29

967

Årstaviken

1997

32

968

Årstaviken

1998

33

969

Årstaviken

1999

34

970

Årstaviken

2000

34

971

Årstaviken

2001

36

972

Årstaviken

2002

36

973

Årstaviken

2003

36

974

Årstaviken

2004

37

975

Årstaviken

2005

36

976

Årstaviken

2006

31

977

Årstaviken

2007

25

978

Årstaviken

2008

28

979

Årstaviken

2009

25

980

Årstaviken

2010

26

981

Årstaviken

2011

21

982

Årstaviken

2012

25

983

Årstaviken

2013

25

984

Årstaviken

2014

24

985

Årstaviken

2015

24

986

Årstaviken

2016

24

987

Årstaviken

2017

24

988

Årstaviken

2018

25

989

Årstaviken

2019

27

990

Årstaviken

2020

30

991

Årstaviken

2021

35

992

Årstaviken

2022

31

993

Ältasjön

1975

110

994

Ältasjön

1976

140

995

Ältasjön

1977

160

996

Ältasjön

1978

180

997

Ältasjön

1979

130

998

Ältasjön

1980

130

999

Ältasjön

1981

120

1000

Ältasjön

1982

100

1001

Ältasjön

1983

86

1002

Ältasjön

1984

56

1003

Ältasjön

1985

78

1004

Ältasjön

1986

72

1005

Ältasjön

1987

68

1006

Ältasjön

1988

52

1007

Ältasjön

1989

60

1008

Ältasjön

1990

75

1009

Ältasjön

1991

73

1010

Ältasjön

1992

70

1011

Ältasjön

1993

73

1012

Ältasjön

1994

69

1013

Ältasjön

1995

82

1014

Ältasjön

1996

93

1015

Ältasjön

1997

96

1016

Ältasjön

1998

88

1017

Ältasjön

1999

74

1018

Ältasjön

2000

75

1019

Ältasjön

2001

63

1020

Ältasjön

2002

63

1021

Ältasjön

2003

61

1022

Ältasjön

2004

56

1023

Ältasjön

2005

57

1024

Ältasjön

2006

45

1025

Ältasjön

2007

50

1026

Ältasjön

2008

40

1027

Ältasjön

2009

42

1028

Ältasjön

2010

43

1029

Ältasjön

2011

39

1030

Ältasjön

2012

35

1031

Ältasjön

2013

39

1032

Ältasjön

2014

35

1033

Ältasjön

2015

34

1034

Ältasjön

2016

34

1035

Ältasjön

2017

45

1036

Ältasjön

2018

50

1037

Ältasjön

2019

47

1038

Ältasjön

2020

40

1039

Ältasjön

2021

36

1040

Ältasjön

2022

38

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.