Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.15.2.18

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017.
Senaste värdet:
0,05 µg/l (2022).
Utgångsvärde:
0,04 µg/l (2017).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l