Antal fiskarter

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. Ställvis förekommer naturligt även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Drevviken
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Drevviken

Vid den senaste provfiskningen i Drevviken observerades följande fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, gös, mört, nors, ruda och sutare.
Indikator TEMA.3.1.1.11
Senast uppdaterad: 2017-06-27