Krom i ytvatten filtrerad halt

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad)
Mätområde Datum Värde (µg/l)
Drevviken 2009 0,10
Drevviken 2010 0,09
Drevviken 2011 0,10
Drevviken 2012 0,10
Drevviken 2013 0,10
Drevviken 2014 0,08
Drevviken 2016 0,10
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten