Antal fiskarter

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. Ställvis förekommer naturligt även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Flaten
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Flaten

Vid den senaste provfiskningen i Flaten 2016 fångades följande 10 fiskarter: abborre, mört, björkna, braxen, benlöja, gers, gädda, ruda, sarv och sutare. Tidigare har även gös observerats.
Indikator TEMA.3.1.2.11
Senast uppdaterad: 2017-06-27