Försurning, sjöar

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (pH) Datum
Drevviken  8,5 2019
Flaten  8,4 2019
Judarn  8,1 2019
Kyrksjön  8,1 2019
Laduviken  8,2 2019
Lillsjön  8,8 2019
Långsjön  8,2 2019
Magelungen  8,3 2019
Råcksta Träsk  7,6 2019
Sicklasjön  7,9 2019
Trekanten  8,5 2019
Ältasjön  8,6 2019
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.