Antal fiskarter

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. Ställvis förekommer naturligt även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Färgruta Årstaviken
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb

Kommentar

Årstaviken

Vid 2012 års provfiske i Årstaviken fångades tio fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gös, mört, nors, sarv och sutare. Fångsten dominerades av abborre till vikt (56 %) och antal (60 %). Den näst dominerande arten var gers till antalet (25 %) och mört till vikt (17 %).
Indikator TEMA.3.1.18.14
Senast uppdaterad: 2017-06-27