Klorofyll a, sjöar

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Färgruta Fiskarfjärden (Klubben)
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Fiskarfjärden (Klubben)

Provtagningspunkten för Östra Mälaren utgörs av Klubben.
Indikator TEMA.3.1.19.18
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt