BDE209 i sediment

BDE209 har provtagits i sediment på ett fåtal punkter inom Stockholm.

BDE 209 i ytsediment
Färgruta Riddarfjärden
Datakälla: SGU (2007), Länsstyrelsen (2013)
Indikator TEMA.3.1.19.2
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt