Provfiske i Stockholms sjöar

Provfiskning
Foto: Sportfiskarna

Provfiske genomförs på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall vartannat eller vart tredje år i sjöarna Flaten, Långsjön och Trekanten med syfte att följa upp genomförda åtgärder, främst fällning av fosfor i bottensediment. Även i Ältasjön genomförs regelbundna provfisken men där är den lokala föreningen Ältens Fiskeklubb ansvarig. Övriga sjöar provfiskas på uppdrag av Miljöförvaltningen. Sedan år 2017 provfiskas samtliga sjöar minst en gång vart sjätte år.

Vattendirektivets införande har medfört att fisk utgör en av kvalitetsfaktorerna som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status. Målsättningen med provfiskena är att beskriva sjöarnas fisksamhällen och hur de förändras över tiden samt utifrån provfiskeresultatet göra en bedömning av miljötillståndet i sjöarna.

Resultat

Rapporter från de senaste årens provfisken redovisas nedan.

Riddarfjärden

Brunnsviken

Judarn, Kyrksjön och Laduviken

Flaten, Lillsjön, Långsjön, Magelungen och Trekanten

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Provfisken 2011

Resultat av provfisken 2011 i Långsjön, Trekanten och Flaten utförda av Sportfiskarna.

Provfisken 2009

Resultat av provfisken 2009 i Flaten, Långsjön och Trekanten utförda av Sportfiskarna.

Provfisken 2008

Resultat av provfisken 2008 i Flaten, Långsjön och Trekanten utförda av Sportfiskarna.

Provfisken 2006 och 2007

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten, Flaten och Lillsjön år 2006 och 2007 utförda av Sportfiskarna.

Ulvsundasjön

Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Provfiske i Råcksta Träsk 2010

Resultat från provfiske i Råcksta Träsk 2010, utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Årstaviken

Ältasjön

Åtgärd TEMA.3.1.12.1.21
Senast uppdaterad: 2020-12-18
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Sportfiskarna
  • Ältens fiskeklubb
Kontakt