Siktröjning av vass vid Lillsjön

Siktröjning av vass längs norra stranden, för att bibehålla och utveckla sjöns värde ur rekreationssynpunkt. Utförs vid behov av Bromma stadsdelsförvaltning.
Åtgärd TEMA.3.1.12.1.10
Senast uppdaterad: 2008-10-08
Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Vattenområden