Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden

Tillsyn och kontroll av avloppssituationen i kolonistugeområden. Utförs inom ramen för Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsarbete.
Åtgärd TEMA.3.1.12.1.6
Senast uppdaterad: 2017-08-25
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen