Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvatten och bräddning

Regnbäddar
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Åtgärdsområde HM.10

Dagvatten är en viktig transportväg för mikroplast i den urbana miljön.

Dagvatten bildas när regn eller smältande snö rinner på asfalt aller andra hårdgjorda markytor. Den hårda ytan hindrar vattnet från att sjunka ner i marken. När dagvattnet leds bort för det med sig föroreningar och partiklar till sjöar och vattendrag. Bara en mindre del av allt dagvatten renas.

Dagvattnet sprider mikroplast från många olika källor. Enligt bakgrundssrapporten från IVL Svenska miljöinstitutet uppskattas cirka 320 ton per år spridas via dagvatten endast från däckslitage.

Hårgjorda markytor skapar dagvatten

Dagvatten bildas när regn eller smältande snö rinner på asfalt aller andra hårda markytor. Den hårda ytan hindrar vattnet från att sjunka ner i marken. Tidigare har stadens huvudfokus varit att leda bort oönskat vatten och förhindra översvämningar, men det medför problem.

Dagvatten transporterar skräp

Dagvatten för med sig föroreningar och partiklar till vattendrag, sjöar och hav. I och med klimatförändnringarna kan vi vänta mycket stora skyfall i framtiden. Då ökar inte bara volymerna dagvatten utan också krafterna genom vilka mikropartiklar sköljs bort från hårdgjorda ytor. Båda faktorerna leder till att mängden mikoplast som transporteras med dagvattnet ökar.

Ofta direkt till sjön utan rening

Dagvatten leds antingen till avloppsreningsverk eller i separata dagvattenledningar till vattendrag med eller utan rening. 33 procent av stadens ytor är kopplade till reningsverk och 9 procent till någon annan form av rening.

Dagvatten sprider mycket mikroplast

Mikroplast från många olika källor kan spridas med dagvatten. Det handlar om plast och partiklar från däckslitage, slitage av vägmarkeringsfärg, nedskräpning, byggen, konstgräsplaner och andra typer av artificiella sport- och lekytor. Enligt bakgrundsrapporten från IVL Svenska miljöinstitutet uppskattas cirka 320 ton per år spridas via dagvatten endast från däckslitage. Dagvattnet är med andra ord en mycket viktig spridningsväg för mikroplast i staden.

Uppdaterad: 2022-10-27