Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

5.2 Informera om smart tvätthantering

Åtgärd HM.5.2

5.2 Informera stadens medborgare om hur smart tvätthantering minskar spridningen av mikroplast.

Många av stadens invånare känner inte till att deras kläder och textilier kan släppa ifrån sig mikroplaster vid tvätt. En informationsinsats skulle kunna innehålla följande information:

  • Den mekaniska nötningen i kombination med tvättkemikalierna gör att textilfibrerna mjuknar och ger med sig.
  • Även vattentemperaturen påverkar, ju högre temperatur desto större slitage.
  • Att minska på tvätten av textilier i syntetmaterial bidrar inte bara till mindre utsläpp av mikroplast utan mindre energi- och vattenåtgång och framförallt minskat slitage av textilierna.
  • Ofta kan det räcka med att vädra eller göra punktvisa fläckborttagningsinsatser för att exempelvis kläder ska hålla sig fräscha.
  • Vid de tillfällen då tvätt är nödvändig bör den ske vid låga temperaturer och med tvättprogram som har skonsamma cykler.
  • Genom att köpa begagnade kläder minskar efterfrågan av nya i syntetmaterial. Begagnade syntetkläder släpper dessutom troligen färre fibrer eftersom de oftast redan är tvättade.
Ansvarig organisation
  • Bostadsbolagen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-10-27