Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kraftig dygnsnederbörd

Indikator MP.3.1.1

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Indikatorn kraftig dygnsnederbörd definieras här som antal dagar med mer än 10 mm nederbörd, regn eller snö, under ett dygn (kl 07-07 svensk tid). Indikatorn är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 är 11 dagar per år med mer än 10 mm nederbörd.

Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärden

1961

13

1

Årsvärden

1962

12

2

Årsvärden

1963

13

3

Årsvärden

1964

5

4

Årsvärden

1965

13

5

Årsvärden

1966

9

6

Årsvärden

1967

16

7

Årsvärden

1968

10

8

Årsvärden

1969

8

9

Årsvärden

1970

11

10

Årsvärden

1971

8

11

Årsvärden

1972

10

12

Årsvärden

1973

6

13

Årsvärden

1974

17

14

Årsvärden

1975

6

15

Årsvärden

1976

9

16

Årsvärden

1977

13

17

Årsvärden

1978

10

18

Årsvärden

1979

16

19

Årsvärden

1980

17

20

Årsvärden

1981

16

21

Årsvärden

1982

9

22

Årsvärden

1983

10

23

Årsvärden

1984

12

24

Årsvärden

1985

14

25

Årsvärden

1986

13

26

Årsvärden

1987

7

27

Årsvärden

1988

10

28

Årsvärden

1989

4

29

Årsvärden

1990

16

30

Årsvärden

1991

12

31

Årsvärden

1992

10

32

Årsvärden

1993

13

33

Årsvärden

1994

18

34

Årsvärden

1995

16

35

Årsvärden

1996

6

36

Årsvärden

1997

13

37

Årsvärden

1998

10

38

Årsvärden

1999

10

39

Årsvärden

2000

9

40

Årsvärden

2001

10

41

Årsvärden

2002

11

42

Årsvärden

2003

8

43

Årsvärden

2004

5

44

Årsvärden

2005

15

45

Årsvärden

2006

12

46

Årsvärden

2007

11

47

Årsvärden

2008

13

48

Årsvärden

2009

11

49

Årsvärden

2010

12

50

Årsvärden

2011

10

51

Årsvärden

2012

20

52

Årsvärden

2013

10

53

Årsvärden

2014

13

54

Årsvärden

2015

16

55

Årsvärden

2016

12

56

Årsvärden

2017

10

57

Årsvärden

2018

4

58

Årsvärden

2019

11

59

Årsvärden

2020

9

60

Årsvärden

2021

16

61

Årsvärden

2022

9

62

Linjär trend

1961

11

63

Linjär trend

2022

11

Datakälla: SMHI

Kommentar

Sett över hela tidsperioden ses stora variationer mellan de olika åren. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 11,1 dagar per år med kraftig dygnsnederbörd (>10 mm) vid Observatorielunden, jämfört med medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 som var 11,3 dagar. Detta motsvarar en ökning med 2 %, det är således endast en marginell skillnad mellan de två 30-årsperioderna för denna mätstation.

Maximalt registrerades 20 tillfällen med kraftig dygnsnederbörd under 2012 medan det åren 1989 och 2018 endast inträffade vid 4 tillfällen. 2018 kännetecknades också av en rekordlåg årsnederbörd, endast 345 mm.

Vid databearbetningen har även antal dygn med mer än 40 mm nederbörd analyserats. Resultatet visar att detta endast inträffat 11 gånger sedan 1961 vid Observatorielunden. Det finns inget i statistiken som tyder på att det blivit vanligare med så kraftiga regn i Stockholm.

2022 registrerades dygnsnederbörd >10 mm vid 9 tillfällen, vilket är något under medelvärdet.

Uppdaterad: 2023-09-26