Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning med aluminium i Sicklasjön

Åtgärd TEMA.3.11.4.8

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar med för hög halt av lättrörlig fosfor i sedimenten. För att minska det interna fosforläckaget i Sicklasjön genomfördes en aluminiumbehandling av Sicklasjön under hösten år 2020.

Att öka sedimentens fosforbindande förmåga genom fosforfällning är en kostnadseffektiv metod för att minska den mängd fosfor som läcker från sedimenten. Den vanligaste metoden när man fäller fosfor är att tillsätta aluminium direkt i sedimenten eller i bottenvattnet i sjöns djupa delar.

Åtgärden förväntas på kort tid ge lägre fosforhalter i vattnet, minska algblomningarna, och ge en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup. Minskade algblomningar är viktigt för att förebygga utbredningen av syrefria bottnar, och ökat siktdjup bidrar till hälsosammare bottensamhällen, som är viktiga för fisk.

För att fällningen ska få en bestående verkan är det viktigt att samtidigt minska tillförseln av fosfor från land.

Läs mer om fosforfällning.

Resultat

Fällningen genomfördes under hösten 2020. Effekten av åtgärden följs upp genom utökad övervakning av fosfatfosfor och totalfosfor i sjön.