Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening i befintliga tunnelmagasin

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.33

I tunnelmagasinen Årstatunneln och Årstadalstunneln skulle extra reningssteg kunna installeras, exempelvis genom att tillsätta en fällningskemikalie för att avskilja löst fosfor och andra föroreningar i dagvattnet.

I Årstadalstunneln finns ett befintligt utrymme som skulle kunna användas för en fällningsanläggning medan det i Årstatunneln inte finns något befintligt utrymme. Beroende på hur mycket plats en fällningsanläggning behöver kan utsprängning av ytterligare bergrum vara nödvändigt i Årstatunneln. Anläggningskostnaderna kan i sådana fall förväntas öka betydligt. Kemisk fällning av dagvatten är relativt oprövat och kan bli kostsamt eftersom fällningskemikalier behöver tillsättas fortlöpande. Åtgärden skulle kunna utföras som ett forskningsprojekt och bidra till ökad kunskap om fällning i dagvatten.