Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Öka andelen naturliga substrat

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.35

Det finns många artificiella strukturer runt Årstaviken och några av dessa skulle kunna modifieras för att även innehålla strukturer som tillför habitat.

Till exempel skulle strukturer och system av undervattensvegetation, musselodlingar eller död ved kunna monteras på bropelare, kajkanter, båtbryggor etc. Flytande våtmarker kan bland annat anläggas vid föreslagna skärmbassänger. Fördelen med att förbättra artificiella miljöer är att inga ingrepp görs i de få återstående relativt opåverkade miljöerna.