Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rensa igenväxande grundområden på Årsta holmar

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.36

Åtgärden innebär rensning av vass och öppnande av vattenspeglar på Årsta holmar för att skapa gynnsamma miljöer för fisklek.

Åtgärden är inte direkt förenlig med nuvarande skötselplanen för Årstaskogens och Årsta holmars naturreservat, vilken anger att stränderna ska vara orörda för att gynna fågellivet. I samband med att Årstaskogens naturreservat planeras utvidgas under 2022 har ett förslag till reviderad skötselplan tagits fram. Förslaget till den reviderade skötselplanen innebär att det inom områdena Bergholmen och Lillholmen går att genomföra åtgärder för att förbättra för fiskföryngring, efter särskild detaljerad skötselplan.
För att minimera intressekonflikter bör åtgärden begränsas till utkanten av det bevuxna området. Samtidigt är det av stor vikt att det område som öppnas inte är för djupt. Idealet är ett område som svämmas över regelbundet. För vassrensning krävs även anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet.

Ansvarig organisation
  • Södermalms stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02