Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillföra stränder död ved

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.37

Runt Årstaviken finns en mängd träd, framför allt pilträd och alar, som har stor betydelse för att skapa habitat i den grunda strandzonen.

På flera håll lämnas också döda träd i vattnet. Åtgärden innebär att plantera nya träd längs Årstavikens stränder, tillföra grov död ved där sådan inte tillkommer naturligt i tillräcklig omfattning, samt göra en åtgärdsplan för att förhindra att naturligt tillkommen död ved förs bort från strandområdet. Även informationsinsatser för att öka medvetenheten om trädens ekologiska betydelse och öka förståelsen för att det ser ”ostädat” bör ingå i åtgärden.

Ansvarig organisation
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
  • Södermalms stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02