Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Begränsa muddring runt Årsta holmar

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.38

I området norr om Årsta holmar har muddringsverksamhet tidigare utförts. I strandzonen i området finns värdefulla grundområden som gynnas av att botten lämnas opåverkad från muddring.

Aktuellt område omfattar cirka 5,5 hektar, vilket motsvarar 40 procent av Årstavikens samlade grunda områden. Vattnet utgör riksintresse för sjöfart och i närområdet finns flera båtklubbar.

Muddring är en vattenverksamhet som ska föregås av en anmälan eller ansökan om tillstånd beroende på omfattning. Exploateringskontoret är markägare av aktuellt området och bör beakta värdet av grundområden om en anmälan eller tillstånd för muddring remitteras.