Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återskapa groddammar på Årsta holmar

Vattenbryn på Årsta holmar
Vattenbryn på Årsta holmar. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.12.3.11

Mellan öarna Alholmen och Bergholmen sträcker sig ett smalt näs, på båda sidor omgivet av vatten, vass och fuktlövskog. I strandzonen på den norra sidan har grodlek tidigare förekommit. Till följd av sedimentering och nedfallande löv, kvistar och grenar har grodgölarna fyllts igen. Genom att återskapa några grodgölar bedöms förutsättningarna förbättras för återetablering av groddjur.

Förslaget har funnits sedan 2001 i samband med att det togs upp i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS). Ambitionen var att anlägga 2-3 stycken groddammar om 20x5 meter och ett djup på drygt 1 meter. Ett initialt utredningsarbete påvisade att det för tidpunkten rådde osäkra vatten- och sedimentationsförhållanden på lokalen, varför groddammarna inte blev av. Förhållandena kan idag vara annorlunda och groddammar på nytt aktuella.