Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årstaviken, rening av dagvatten från Södertäljevägen

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.10

Trafikdagvattnet från delsträckor av Södertäljevägen och Hägerstensvägen leds i dagsläget orenat ut i Årstaviken. I samband med nyexploateringar samt ombyggnad av Södertäljevägen planeras åtgärder för att rena dagvattnet innan det släpps till Årstaviken. Möjlighet finns att välja olika typer av lösningar, förfrågningsunderlag för anläggande av en dagvattendamm finns framtaget. Stockholm Vatten avvaktar principbeslut från Stockholms stad om vilken typ av reningsanläggning som ska byggas.