Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Kontrollvägen

Planerad plats för placering av damm.
Planerad plats för placering av damm.
Åtgärd TEMA.3.1.12.3.12

En damm för att rena trafikdagvatten föreslås på gräsytan mellan Kontrollvägen och Folkparksvägen. Trafikdagvatten från en E4-vägsträcka om ungefär 300 meter samt från en 250 meter lång sträcka av Kontrollvägen kan renas i dagvattendammen.

Det finns många typer av ledningar i marken på den aktuella platsen och vattnet behöver ledas under en vägbana före och efter rening. Investeringskostnaden blir därför hög.

Resultat

Uppskattad effekt: 3,5 kg fosfor, 0,7 kg bly och 0,007 kg kadmium/år.