Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Genomsläpplig beläggning på parkeringsplatser

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.15

På en parkeringsplats längs Västberga allé föreslås att asfalten till delar byts ut mot ett underlag som släpper igenom vatten. Delar av regnvattnet kan då fördröjas och renas genom att det rinner genom marklagren.

Platsen är ett exempel på hur kommunalt ägda parkeringsplatser kan användas för fördröjning och rening av dagvatten.

Kostnaden för anläggning av genomsläpplig beläggning uppgår till cirka 850 kronor per kvadratmeter jämfört med cirka 500 kronor per kvadratmeter för konventionell beläggning . Om åtgärderna görs i samband med planerad förnyelse så blir alltså merkostnaden 350 kronor per kvadratmeter.