Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassän

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.16

På Eriksdalsskolans gård föreslås att regnvatten från taken och andra hårdgjorda ytor renas i speciella växtbäddar. Både rabattliknande ytor och anläggningar med träd och så kallad skelettjord planeras.

Förutom en reningseffekt som kommer Årstaviken till del kan anläggningarna på skolgården möjligen användas i pedagogiskt arbete för att visualisera vart regnvattnet tar vägen och vad dagvattnet innehåller.

Om en mindre totalyta anläggs på skolgården kan åtgärden kompletteras med att en skärmbassäng, en sjöförlagd reningsanläggning, anläggs under Årstalundens båtklubbs brygga. I en skärmbassäng leds och bromsas vattnet från utloppsledningen upp, så att partiklar kan sjunka till bottnen och stanna kvar.

Resultat

Uppskattad effekt: 2 kg fosfor, 0,35 kg bly och 0,006 kg kadmium/år.

Ansvarig organisation
  • SISAB
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04