Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskad bräddning från Västberga

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.1

Runt Årstaviken finns områden med kombinerat avloppssystem och ett antal bräddavlopp som släpper ut bräddvatten (orenat avloppsvatten) vid kraftiga regn. Utsläpp av bräddvatten kan vara en av orsakerna till konstaterade höga bakteriehalter i Årstaviken. Stockholm Vatten har erhållit finansiering från Miljömiljarden för ett projekt vars syfte är att minska belastningen av bräddvatten till Årstaviken.

En förstudie visade att det går att anlägga utjämningsmagasin vid Elektravägen och Nioörtsvägen i Västberga för att kraftigt minska mängden kombinerat avloppsvatten att brädda till dagvattensystemet. Dessa bräddpunkter står idag för 2/3 av total bräddad mängd till Årstaviken. Bräddvattnet ska under kraftiga regn magasineras tills belastningen på det kombinerade ledningsnätet avtagit och vattnet kan avledas till reningsverk. Genom dessa åtgärder får Årstaviken en minskad belastning av bräddvatten och en förbättrad situation avseende bakteriehalter.

Resultat

Den första etappen som omfattade utjämningsmagasin i Elektravägen är klar och togs i drift under våren 2008. Etapp 2 som omfattar utjämningsmagasin i Nioörtsvägen avslutades under 2009. Projektets genomförande resulterar i att bräddningen av orenat avloppsvatten till Årstaviken minskar avsevärt.