Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten från Södermalm

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.4

Årstaviken tillförs stora mängder dagvatten från Södermalm som innehåller näringsämnen och föroreningar. Åtgärden syftar till att rena dagvattnet från Södra Stationsområdet och Hornstullsområdet i en skärmbassäng innan det släpps till Årstaviken.

Resultat

En skärmbassängsanläggning som renar dagvattnet har anlags i anslutning till ett större dagvattenutlopp vid Tanto. I samband med provtagningar på dagvattenutloppet 2007 konstaterades höga bakteriehalter i dagvattnet som nådde anläggningen, se vidare åtgärden "Årstaviken, fördjupad undersökning av vattenkvalitén". Bakterieproblemet är nu även det åtgärdat.