Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärmbassäng i Årstadal/Sjövikskajen

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.18

En sjöförlagd reningsanläggning för dagvatten, en skärmbassäng, föreslås rena vatten från fyra dagvattenutlopp vid kajen i Årstadal.

En skärmbassäng renar dagvattnet genom att flödet saktar av och partiklar i vattnet som bär med sig näringsämnen och andra oönskade ämnen sjunker till botten. Ett renare vatten fortsätter sedan ut i själva vattenmassan. Installeras kassar med växtlighet kan reningen i skärmbassängen effektiviseras ytterligare.

Skärmbassängen skulle rena dagvatten från ett cirka 80 hektar stort område, inkluderande stora delar av Nybohov, Nybodadepån, spårvägshallen och flera högtrafikerade vägar. Åtgärden beräknas kunna ta hand om cirka 40 procent av fosforbetinget för Årstaviken. En utmaning är utformningen av anläggningen för att passa in i Årstadals kajmiljö. Kan åtgärden inte utföras, eller om en mindre anläggning byggs, behöver alternativa åtgärder identifieras som ger motsvarande reningseffekt för Årstaviken.

Resultat

Uppskattad effekt: 26 kg fosfor, 4 kg bly och 0,075 kg kadmium/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04