Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skelettjordar för trädplantering i Västberga industriområ

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.17

På Drivhjulsvägen i Västberga industriområde föreslås att befintliga träd planteras om i skelettjord, ett material som effektivt kan fördröja och rena regnvatten från gator och tak samtidigt som träden får en god växtmiljö. De befintliga träden kan kompletteras med två till fyra nya träd.

Åtgärdsförslaget ska ses som en typåtgärd som kan tillämpas då fler ställen längs kommunalt ägda gator.

Skelettjord är makadam som blandas med biokol, och skapar en extra tillväxtzon för trädens rötter. I Västberga, Årsta Partihallar och i Östberga finns gatusträckor som lämpar sig för trädplanteringar i skelettjord. Industriområden är fattiga på grönska, och plantering av fler träd ger även ett förbättrat lokalklimat.