Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

U3. Undersökning av fosfor i sediment och bottenvatten

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.53

Syftet är att erhålla ett bättre underlag för bedömning av den interna fosforbelastningens storlek, för att kunna ta beslut om det är lämpligt att fälla fosfor i Årstaviken.

Åtgärden föreslås omfatta en komplettering av den sedimentundersökning som genomfördes år 2016 med stationer i Årstavikens ackumulationsbottnar. I samma område rekommenderas profilmätningar av fosforhalter mot bottnarna perioden juni-oktober.
I samband med undersökningen bör om möjligt sedimentens tillväxttakt i det ostörda ackumulationsområdet bedömas.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-01