Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utredning av problematiken med förhöjd salinitet

Aktivitet TEMA.3.1.12.3.54

Provtagningar har visat på förhöjda salthalter i Årstavikens bottenvatten.

Orsaken är inte klarlagd men en möjlig källa är saltvatteninträngning via Hammarbyslussen i samband med slussning. Även andra källor, såsom vägsalt via snödumpning och ytavrinning generellt, kan bidra till ökad salinitet. För att genomföra en fördjupad utredning kring den ökade saliniteten behöver mätningar genomföras på utvalda platser under olika tider på året. Mätningar i anslutning till Hammarbyslussen bör genomföras och data samlas in om slussningar. För att undersöka inverkan från vägsalt behöver parallella mätningar genomföras i andra delar av Årstaviken. Den stora miljönyttan med lägre salthalt i Årstaviken skulle vara minskad risk för bottendöd och algblomning samt ökad biologisk mångfald i vissa bottenområden.