Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.19

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Fiskarfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö och Lovön i väst och Stora Essingen i öst. Inom Fiskarfjärdens avriningsområde ligger Grimsta, Lovön och Sätraskogens naturreservat. Vid fjärden finns flera allmänna bad och båtklubbar.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Förhindra avloppspåverkan vid Ängbybadet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2006

Bromma stadsdelsförvaltning, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Nytt strandbad vid Hägerstenshamnen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Exploateringskontoret, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Åtgärder vid Solviksbadet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2010

Bromma stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Nockebybron m.m.

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikverket

Tillsynsarbete

5

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsarbete

Miljöförvaltningen

Tillsynsarbete

6

Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Pågående

Tillsynsarbete

Miljöförvaltningen

Utredning

7

Genomförd
Naturreservatbildning för Sätraskogen

Genomförd

Utredning

2006

Stadsbyggnadskontoret

Utredning

8

Genomförd
Vattenskyddsområde för Östra Mälaren

Genomförd

Utredning

2008

Länsstyrelsen i Stockholms län

Utredning

9

Genomförd
Kartera deltillrinningsområden

Genomförd

Utredning

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

10

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Utredning

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

11

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

12

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

13

Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad

Genomförd

Miljöövervakning

2008

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

14

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

15

Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

16

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden

Planerad

Miljöövervakning

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Tema