Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av enskilda avlopp

Aktivitet TEMA.3.1.7.3.6

Tillsyn av enskilda avlopp utanför verksamhetsområdet för VA. Vattenprogrammet har som mål att enstaka utspridda fastigheter ska ha godtagbara enskilda avlopp eller anslutas till kommunalt VA. I Haninge och Huddinge kommuner har tillsyn och krav på förbättringar av enskilda avlopp skett i samband med bygglovsansökan eller annan myndighetsutövning.