Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Aktivitet TEMA.3.1.7.3.7

Tillsyn av industriområden inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, för att minska föroreningsrisken från miljöfarlig verksamhet. Ingår i Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsverksamhet enligt Miljöbalken. Prioritering av tillsynsobjekt görs i den årliga Tillsynsplan som tas fram tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämndens Verksamhetsplan för resp. år.

För mer information om Östra Mälarens vattenskyddsområde, se länk nedtill.