Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Vattenområde TEMA.3.1.2

Ekologisk status: God*
Kemisk status: Uppnår ej god

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

*Den ekologiska statusen bedöms vara god utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Vattenmyndighetens bedömning som presenteras i VISS visar på hög ekologisk status, men bedömningen grundar sig på färre data.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Förbättra framkomligheten vid Flatenbadet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Rening av dagvatten i Flatendiket

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Utveckling av Flatenbadet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2013

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

4

Genomförs kontinuerligt
Vegetationsklippning vid Flatenbadet

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

6

Genomförd
Flaten - groddamm "Kasbydammen"

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

7

Genomförd
Flaten - groddamm "Altandammen"

Genomförd

Fysiska åtgärder

2006

Exploateringskontoret

Miljöövervakning och utredning

8

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

9

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

10

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stockholm Vatten och Avfall, Ältens fiskeklubb

Miljöövervakning och utredning

11

Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

12

Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

13

Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

14

Genomförd
Alternativa avloppslösningar i Listuddens koloniområde

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Miljöövervakning och utredning

15

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Miljöövervakning och utredning

16

Förslag till åtgärd
Klippning av undervattensvegetation i Flaten

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Miljöövervakning och utredning

17

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

19

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Flaten

Pågående

Miljöövervakning och utredning

2021

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tema