Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Görväln

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Vattenområde TEMA.3.1.20

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Görväln är en fjärd i Östra Mälaren och sträcker sig från Upplands-Bro och Kungsängen/Stäket i norr till Lovön i söder. Stockholms stad har stränder mot Görväln i Hässelby. Avrinningsområdet består främst av skogs- och jordbruksmark. Vid Görväln finns två vattenreningsverk;  Lovö vattenverk och Görvälns vattenreningsverk. Det finns också flera allmänna bad och båtklubbar.

Kyrkhamn ligger inom Görvälns avrinningsområde. Där finns förslag på att bilda ett nytt naturreservat, som då kommer att hänga ihop med Görvälns naturreservat i Järfälla som sträcker sig utmed Mälarens strand från Kalhäll till Hässelby. Dessutom ligger Eldgarnsöns, Frölunda och  Lovöns naturreservat  inom avrinningsområdet

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Ansluta Lambarö till kommunalt VA-nät

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Sluttäckning av Lövstatippen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Tillsynsarbete

3

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsarbete

Miljöförvaltningen

Tillsynsarbete

4

Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Pågående

Tillsynsarbete

Miljöförvaltningen

Utredning

5

Genomförd
Vattenskyddsområde för Östra Mälaren

Genomförd

Utredning

2008

Länsstyrelsen i Stockholms län

Utredning

6

Genomförd
VA-utredning på Lambarö

Genomförd

Utredning

2007

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

7

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Utredning

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Utredning

8

Pågående
Åtgärder vid Hässelby strandbad

Pågående

Utredning

Stockholm Exergi

Miljöövervakning

9

Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad

Genomförd

Miljöövervakning

2008

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

10

Genomförd
Kartera deltillrinningsområden

Genomförd

Miljöövervakning

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning

11

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Miljöförvaltningen

Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-08
Tema