Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ansluta Lambarö till kommunalt VA-nät

Åtgärd TEMA.3.1.8.3.1

Miljöförvaltningen genomförde 2006 en utredning av VA-situationen på Lambarö, i samarbete med fastighetsägare på ön, berörda förvaltningar och Stockholm Vatten. Utredningens slutsats var att det bästa alternativet var att ansluta öns fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Se länk till åtgärd "VA-utredning på Lambarö".

Den 21 januari 2008 godkände Stockholms kommunfullmäktige Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att Lambarö ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Arbetena med anslutning till det kommunala VA-nätet pågick under 2010-2011.

Resultat

Utbyggnaden av VA-ledningsnätet på, till och från Lambarö är avslutad. Pumpstationer har handlats upp av Stockholm Vatten. Fastighetsägarna på ön ska schakta för egna ledningar på tomtmark samt gräva ner pumpstationerna. Inkoppling och idrifttagning av pumpstationer utförs av Stockholm Vatten. Driften av pumpstationerna kommer att utföras av Stockholm Vatten och därmed förbli Stockholm Vattens egendom.

I november 2012 är 51 pumpstationer av 56 installerade i mark, resterande beräknas göra detta under 2013. Drygt 30 fastighetsägare har gjort servisanmälan till och tecknat avtal med Stockholm Vatten – dessa är alltså tagna i drift. Stockholm Vatten bedömer att nästan alla fastigheter kommer att vara inkopplade och tagna i drift sommaren 2013.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-02