Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder vid Hässelby strandbad

Aktivitet TEMA.3.1.8.3.9

Inom ramen för Miljöförvaltningens uppdrag 2007 att ta fram en Handlingsplan för badvatten valdes åtta platser ut för att undersöka om de är lämpliga som nya strandbad. Hässelby strandbad har sedan dess blivit klassat som officiellt strandbad, och badvattenprovtagning sker under badsäsongen.

Området där badplatsen ligger ägs och förvaltas i dag av Fortum AB. Under provtagningsåren har badvattenkvaliteten varit relativt ojämn. Fortum ska utreda möjliga föroreningskällor och genomföra åtgärder.