Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.8.2.12

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av nickel i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Nickel i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2013

2,2

1

Brunnsviken

2014

1,8

2

Brunnsviken

2015

1,0

3

Brunnsviken

2016

1,6

4

Brunnsviken

2017

1,6

5

Brunnsviken

2018

1,4

6

Brunnsviken

2019

1,3

7

Brunnsviken

2020

1,3

8

Brunnsviken

2021

1,4

9

Brunnsviken

2022

1,5

10

Bällstaån

2015

1,5

11

Bällstaån

2016

1,8

12

Bällstaån

2017

1,9

13

Bällstaån

2018

2,2

14

Bällstaån

2019

2,2

15

Bällstaån

2020

2,3

16

Bällstaån

2021

2,7

17

Bällstaån

2022

2,1

18

Drevviken

2009

2,4

19

Drevviken

2010

2,1

20

Drevviken

2011

2,3

21

Drevviken

2012

2,5

22

Drevviken

2013

2,5

23

Drevviken

2014

2,2

24

Drevviken

2015

2,3

25

Drevviken

2016

2,1

26

Drevviken

2017

2,2

27

Drevviken

2018

2,3

28

Drevviken

2019

2,0

29

Drevviken

2020

2,1

30

Drevviken

2021

2,3

31

Drevviken

2022

2,0

32

Fiskarfjärden

2016

2,1

33

Fiskarfjärden

2022

2,1

34

Flaten

2018

1,0

35

Flaten

2019

0,8

36

Flaten

2020

1,0

37

Flaten

2021

0,9

38

Flaten

2022

1,0

39

Görväln

2016

2,2

40

Görväln

2022

2,3

41

Judarn

2015

0,3

42

Judarn

2016

0,4

43

Judarn

2017

0,4

44

Judarn

2018

0,4

45

Judarn

2019

0,4

46

Judarn

2020

0,4

47

Judarn

2021

0,5

48

Judarn

2022

0,3

49

Kyrksjön

2015

0,4

50

Kyrksjön

2016

0,6

51

Kyrksjön

2017

0,4

52

Kyrksjön

2018

0,6

53

Kyrksjön

2019

0,3

54

Kyrksjön

2020

0,6

55

Kyrksjön

2021

0,7

56

Kyrksjön

2022

0,6

57

Lilla Värtan

2016

1,6

58

Lilla Värtan

2017

1,4

59

Lilla Värtan

2018

1,5

60

Lilla Värtan

2019

1,4

61

Lilla Värtan

2020

1,3

62

Lilla Värtan

2021

1,8

63

Lilla Värtan

2022

1,4

64

Långsjön

2015

1,0

65

Långsjön

2016

1,2

66

Långsjön

2017

1,3

67

Långsjön

2018

1,4

68

Långsjön

2019

1,0

69

Långsjön

2020

1,3

70

Långsjön

2021

1,4

71

Långsjön

2022

1,2

72

Magelungen

2015

1,8

73

Magelungen

2016

2,1

74

Magelungen

2017

2,0

75

Magelungen

2018

2,1

76

Magelungen

2019

1,9

77

Magelungen

2020

2,0

78

Magelungen

2021

2,3

79

Magelungen

2022

1,9

80

Riddarfjärden

2016

2,1

81

Riddarfjärden

2017

1,9

82

Riddarfjärden

2018

2,0

83

Riddarfjärden

2019

2,0

84

Riddarfjärden

2020

1,9

85

Riddarfjärden

2021

2,2

86

Riddarfjärden

2022

2,3

87

Råcksta Träsk

2015

1,3

88

Råcksta Träsk

2016

1,5

89

Råcksta Träsk

2017

1,3

90

Råcksta Träsk

2018

1,2

91

Råcksta Träsk

2019

0,9

92

Råcksta Träsk

2020

1,2

93

Råcksta Träsk

2021

1,4

94

Råcksta Träsk

2022

1,1

95

Saltsjön

2009

3,1

96

Saltsjön

2010

2,1

97

Saltsjön

2011

2,0

98

Saltsjön

2012

2,2

99

Saltsjön

2013

2,2

100

Saltsjön

2014

2,1

101

Saltsjön

2015

1,7

102

Saltsjön

2016

1,9

103

Saltsjön

2017

1,6

104

Saltsjön

2018

1,6

105

Saltsjön

2019

1,5

106

Saltsjön

2020

1,4

107

Saltsjön

2021

1,9

108

Saltsjön

2022

1,7

109

Sicklasjön

2019

0,6

110

Sicklasjön

2020

0,7

111

Sicklasjön

2021

0,9

112

Sicklasjön

2022

0,9

113

Trekanten

2017

1,0

114

Trekanten

2018

0,9

115

Trekanten

2019

0,7

116

Trekanten

2020

0,7

117

Trekanten

2021

0,8

118

Trekanten

2022

0,7

119

Ulvsundasjön

2016

2,2

120

Ulvsundasjön

2017

1,9

121

Ulvsundasjön

2018

2,0

122

Ulvsundasjön

2019

1,9

123

Ulvsundasjön

2020

1,9

124

Ulvsundasjön

2021

2,2

125

Ulvsundasjön

2022

2,3

126

Årstaviken

2009

3,6

127

Årstaviken

2010

2,4

128

Årstaviken

2011

2,5

129

Årstaviken

2012

2,5

130

Årstaviken

2013

2,5

131

Årstaviken

2014

2,3

132

Årstaviken

2015

2,2

133

Årstaviken

2016

2,2

134

Årstaviken

2017

2,0

135

Årstaviken

2018

2,1

136

Årstaviken

2019

1,8

137

Årstaviken

2020

1,8

138

Årstaviken

2021

2,2

139

Årstaviken

2022

2,2

140

Ältasjön

2019

0,4

141

Ältasjön

2020

0,5

142

Ältasjön

2021

0,5

143

Ältasjön

2022

0,4

Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för kemisk status är 8,6 ug/l för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.