Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fisk sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.5.2.45

Den sammanvägda statusbedömningen av fisk i sjöar görs med hjälp av tre multimetriska index: EQR8, AindexW5 samt EindexW3. Fiskindex EQR8 ger en bild av generell påverkan medan AindexW5 visar på försurning och EindexW3 har utvecklats för att påvisa näringspåverkan. För att bedöma status görs en sammanvägd bedömning av de index som är relevanta. I vissa fall görs en expertbedömning av status, exempelvis för Brunnsviken eftersom det saknas bedömningsgrunder för fisk i kustvatten.

Sammanvägd bedömning av status för fisk

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Lillsjön

Dålig

2021

1

Ältasjön

Dålig

2023

2

Riddarfjärden

Måttlig

2023

3

Råcksta Träsk

Måttlig

2020

4

Trekanten

Måttlig

2023

5

Ulvsundasjön

Måttlig

2021

6

Årstaviken

Måttlig

2022

7

Laduviken

Måttlig

2018

8

Drevviken

Måttlig

2021

9

Judarn

Måttlig

2020

10

Kyrksjön

God

2020

11

Fiskarfjärden

God

2023

12

Flaten

God

2023

13

Brunnsviken

God

2016

14

Sicklasjön

God

2023

15

Magelungen

God

2022

16

Långsjön

Hög

2021

Datakälla: Genomförda provfisken, se vidare sidan Fiskar, fliken Dokument.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfredsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög